Филантропията. Начин на употреба

www.dfbulgaria.org I 26.11.2014г.

 

Годишната дарителска конференция на БДФ ще се състои на 11 декември, 2014 г., в хотел „Шератон“, София.

Основни акценти:

- Може ли филантропията да променя обществата или това е твърде наивно очакване?
- Какви са взаимоотношенията между донорите, държавата и неправителствените организации в Централна и Източна Европа?
- Как разказването на дарителски истории вдъхновява хората да даряват повече и по-ефективно?
- Дали социалното предприемачество е новият двигател за постигане на социална промяна?
- Какви промени/рискове в полето на филантропията носят Венчър инвеститорите?
- Как дарителите разбират, че са постигнали своите цели? Възможна мисия ли е измерването на ефекта от техните инвестиции?

Лектори 

Джон Пипин е във Великобритания от 15 години, а преди това е бил изпълнителен директор на различни канадски благотворителни организации, социални предприятия и сдружения. Има 17-годишен опит като международен консултант за социално предприемачество, (www.aperio-group.com). В момента Джон е главен изпълнителен директор на Philanthropy Impact.

Опитът му включва: стратегическо, организационно и бизнес планиране, управление, развитие на социални предприятия, изследвания, мониторинг и оценка, социални инвестиции, набиране на средства, организационно развитие, управление на промяната и др. Публикувал е редица статии и има изследвания в сферата на социалното предприемачество, браншовите организации и устойчивото им развитие, управление на инвестиционни фондове, приватизация и третия сектор, венчър филантропия и сътрудничество в НПО сектора, издава книга с насоки за развитието на социалното предприемачество.

Джон участва в разработването на иновативни услуги и програми и венчър стартъпи. Той е страстен поддръжник на социалната промяна, иновациите и растежа в организационен мащаб, като предпоставка за създаването на силни и устойчиви социални предприятия.

Майкъл Нортън
През 1975 г. Майкъл Нортън създава „Ръководство на социална промяна“, което става водещ справочник за информация и обучение на НПО сектора в Обединеното кралство. През 1995 г. той създава Център за иновации в доброволческата дейност, който разработва иновативни проекти в цял свят, като: финансова грамотност за деца от улицата в Южна Азия; Changemakers, младежка банка и MyBnk, като всички тези инициативи предоставят възможности на младите хора да вземат активна роля в обществото. FoodCycle, например, използва система за използване на излишъка от храна, за да осигури храна за нуждаещите се.

През 2000 г. Майкъл става съосновател на Unltd, която подкрепя социални предприемачи във Великобритания и се разраства и в международен план. През 2011 г. той става съосновател на Международен център за социален франчайзинг. В момента участва в процеса по създаването на мрежа от SmallWorks – малки работни пространства в жилищните квартали на Лондон, за да насърчи ангажирането на общността и предприемачеството.

Майкъл е автор на книгата “365 Ways to Change the World”, “The Everyday Activist”, “Click2Change”, “The Complete Fundraising Handbook” и “WorldWide Fundraisers Handbook”. Има професура от Graduate Business School, Research Fellowship, University of Cape Town, стипендия от Beijing Normal University.

Рут Уейтли

От 2012 г. Рут е директор „Международни мрежи“ в „Асоциация на анализаторите на социалното въздействие“, която скоро ще бъде преименувана в „Social Value International“. Social Value International ще обедини дейността на двете организации: The Social Return on Investment (SROI) Network and the Social Impact Analysts Association.

Рут работи за развитието и подкрепа на партньорските мрежи и Impact Groups, с цел да отговори на нуждите на общността, която измерва и изследва социалното въздействие. Рут има богат опит като международен координатор за развитие на Student Hubs – организация, която подкрепя студентите да участват в социални дейности. Работила е и като асистент комуникации за 2Way Development – международна агенция за доброволци, която изпраща квалифицирани доброволци в неправителствени организации в чужбина. Рут притежава бакалавърска степен по експериментална психология и философия от университета в Бристол…

Програма

Регистрационна форма 

 

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply