Годишна конференция “Управление и развитие на стратегическа инфраструктура”

EVENTS.dir.bg

Кога: 30-31 март 2009 г. (вторник-сряда)
Къде: София, хотел "Шератон"
Достъп: Регистрация и Такса участие
Организатор: Капитал и Градът Медиа Груп

Събитието: Поради големия интерес към Конференция за транспортна инфраструктура "Пътища и Железници – България 2010" организиранa от Строителство Градът, и Конференция " Управление и развитие на стратегическа инфраструктура", организиранa от Капитал, обединяваме събитията с цел да създадем обща платформа за дискусия между ресорните министерства, браншовите организации и бизнеса в двудневен формат.

Обединената Годишна конференция ще бъде с тема " Управление и развитие на стратегическа инфраструктура" и ще се проведе на 30 и 31 март 2010 в Хотел Шератон.

Основни акценти:
Пътища и железници
Енергийна инфраструктура
Водна инфраструктура
• Потенциал за развитие на стратегическата инфраструктура
• ПЧП като основен инструмент за развитие на инфраструктурата в България
• Финансиране на стратегически инфраструктурни проекти
• Магистрали и първи клас пътища
• Общините и инфраструктурните им проекти
• Железници и комбиниран транспорт

Всички ангажименти на организаторите към участници и спонсори на двете конференции се запазват.

Цени за регистрация:
1 участник – EUR 150 (без ДДС)
2 участника – EUR 270 (без ДДС)
3 участника – EUR 380 (без ДДС)
4 участника – EUR 480 (без ДДС)
5 участника – EUR 575 (без ДДС)

Програма (подлежи на промяна)

Ден 1 – 30 март 2010

10:00 – 10:05 Откриване
Венета Кръстева, управляващ партньор Градът Медиа Груп
Галя Прокопиева, главен редактор, Капитал

10:05 – 11:30 Първи дискусионен панел:
Потенциал за развитие на стратегическата инфраструктура

Модератор:
Иван Бойков, изпълнителен директор КСБ /to be confirmed/

Приоритетите в развитието на стратегическата инфраструктура на България
Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството

Предизвикателствата пред България в областта на инфраструктурата в регионален и европейски контекст
Представител на ЕК

Състояние и проблеми на транспортната инфраструктура. Стратегия за развитие.
Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технолиги и съобщенията

Екологичния аспект при изграждане на стратегическа инфраструктура
Нона Караджова, министър на околната среда и водите

Стратегия за развитие на енергийната инфраструктура
Галина Тошева, изпълнителен директор, БЕХ

11:30 – 12:00 – Кафе пауза

12:00 – 13:30 Втори дискусионен панел:
ПЧП като основен инструмент за развитие на инфраструктурата в България

Модератор:
DLA Piper / to be confirmed/

Големите инфраструктурни проекти като възможност за повишаване на икономическата активност
Лъчезар Богданов, Индъстри Уоч

Големите инфраструктурни проекти и участието на български компании в тях
Симеон Пешов

Правна рамка при прилагане на ПЧП
Цвета Каменова, директор на дирекция "Икономическа и социална политика", Министерски съвет

Устройствената политика като основа за инфраструктурните проекти
Екатерина Захариева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството

Стратегическо планиране, финансиране и рализиране на новите инфраструктурни проекти в столицата
Минко Герджиков, зам.-кмет "Финанси и стопанска дейност"

Икономически модели за ПЧП, успешни международни практики
Веолиа Вода

Гиоргос Колиопулос, ADO Bulgaria

Мениджмънт на инфраструктурни проекти
Alstom

13:30 – 14:30 – Обяд

14:30 – 15:30 Трети дискусионен панел:
Финансиране на стратегически инфраструктурни проекти

Модератор:
PriceWaterhouse Coopers /to be confirmed/

Перспективи и възможности за партньорство с ЕИБ
представител на ЕИБ
Александър Александров, Джаспърс

Политиката на ЕБВР в подкрепа на инфраструктурни проекти в България
представител на ЕБВР

"Проектното финансиране" при изграждането на инфраструктурни проекти
Ситибанк

Схемите "съвместно изпълнение" по протокола от Киото като успешен механизъм за привличане на инвестиции за развитие на инфраструктурата
Светослав Иванов, Овергаз
Софийска вода /to be confirmed/

15:30 – 16:00 – Кафе пауза

16:00 – 17:00 Четвърти дискусионен панел:
Енергийна инфраструктура

Модератор:
Илиян Василев, председател на Делойт България

Стратегия за развитие на българската газопреносна система както част от регионалния газов пазар
Иван Дреновички, изпълнителен директор, Булгартрансгаз

Възможности за развитие на газоразпределителната система.
Деян Калайджиев, Българска асоциация природен газ /to be confirmed/

Електропреносна мрежа, ЕСО
Развитие на електроразпределителната структура. Интелигентни мрежи

Тарифна политика. Достъп до енергийна инфраструктура в либерализиран пазар

Програмата "Синьо гориво" – Фридхелм Ванагат (Германия) – Е.он???

Ден 2 – 31 март 2010

9:00 – 10:30 Първи дискусионен панел:
Водна инфраструктура

Модератор:

Стратегия за развитие на водния сектор.
(Проблемът със собствеността и управлението на водната инфраструктура – има ли нужда от нов закон за водите)
МОСВ

Оперативна програма "Околна среда"

Оперативна програма Регионално Развитие

Модернизиране на ВиК мрежите

Изграждане на пречиствателни станции – основни проекти
МОСВ

Мястото на общините и партньорство с бизнеса
Гинка Чавдарова

10:30 – 11:00 – Кафе Пауза

11:00 – 12:30 Втори дискусионен панел
Магистрали и първи клас пътища – "2010 – година на магистралите"

Модератор:
Венета Кръстева – управляващ партньор Градът Медиа Груп
Иван Бойков – изпълнителен директор КСБ

Тръжни процедури, договори за изпълнение, и проджект мениджмънт
- Противопоставя ли се цената на качеството на строителството?

Спикери:
Георги Прегьов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството – за опита от търговете на магистрала "Тракия"
Павел Диковски, СПИК
Представител на "Джаспърс" – ще отговаря на въпроси на фирмите

- Уроците на "Люлин"

Спикери:
Клаус Дитер Щоле, член на УС на АПИ
"Луис Бергер" – "Мот Макдоналд", супервайзър на магистрала "Люлин"

- Качеството на проектите

Спикери:
Представител на секция "Проектиране и строителен надзор" в КСБ
Димитър Събев, член на УС на АПИ
Илияна Захариева, АПИ
Иван Евтимов, Агенция по геодезия, картография и кадастър

- Бъдещи проекти – Има ли готови проекти за следващия програмен период, какво подсказват предпроектните проучвания
Василка Костадинова, АПИ
Христо Славчев – Сдружение на пътните инженери и консултанти, консултант на МТИТС

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Трети дискусионен панел
Общините и инфраструктурните им проекти

Модератор:
Павел Диковски – съпредседател на СПИК

Подбор на проекти, търгове и финансиране
-Кога ще стартират пътните търговете по ОП"Регионално развитие" – гледни точки

Спикери:
Снежина Петрова, Управляващ орган на оперативна програма "Регионално развитие", МРРБ
Божидар Йотов, председател на УС на АПИ

Община София – инвестиционната програма на общината, Северна скоростна тангента, Околовръстен път – говорител Любомир Христов – заместник-кмет по транспорта на Столична община

Община Бургас – Димитър Николов, кмет

Община Благеовград – опит при реализация на европейски проекти – Костадин Паскалев, кмет

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:00 – Четвърти дискусионен панел:
Железници и комбиниран транспорт

Модератор:
Илия Илиев, Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство – БАКФЖС
Румен Йовчев, изпълнителен директор "Мостстрой"

Съответства ли стратегията на държавата за развитие на жп транспорта на европейските изисквания -

Ивайло Московски – заместник-министър на транспорта

Добри практики и важни уроци:
- Софийското метро – Стоян Братоев, "Метрополитен" ЕАД
- Начало на жп проекта Пловдив – Бургас – Петър Дяков НК"Железопътна инфраструктура"
-Трудности при изпълнение на големите проекти
Пловдив – Свиленград – Нисим Примо, НК "Железопътна инфраструктура"
Дунав мост 2 – Ивайло Московски или някой от Звеното за управление на проекта

За допълнителна информация: 

www.stroitelstvo.info/infra

www.capital.bg/infra

За контакти:

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

тел.: 02/958 88 33, 958 88 55
факс: 02/958 85 58
е-поща: events@thecitymedia.bg
адрес: бул. "Академик Иван Ев. Гешов", 104, ет. 1, офис 1
София 1612

ИКОНОМЕДИА АД

+ 359 2 937 62 98
е-поща: gerganan@economedia.bg
ул. Иван Вазов 9
София 1000

Оригинална публикация

Leave a Reply