Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Начало: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 15:15 часа
Място: София, Конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат, Северно крило, ет. 2, вход откъм ул. "Шипка"
Достъп: За членове на БДВО
Организатор: БДВО
Файлове: Програма и теми

Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведе на 18 февруари 2012 г. (събота) в София. Събитието следва Годищното Общо събрание на членовете на БДВО, което се провежда същия ден на същото място от 14.00 до 15.00 часа.

По време на първата Годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.

Дискусията ще протече в следните насоки:

1. БДВО – мисия и дейности за постигането на общите цели и общия интерес на PR специалистите в България
2. Управление и финансиране на дейността на БДВО
3. Сътрудничество и партньорство в рамките на PR общността и извън нея
4. Специални събития и проекти – професионални и икономически цели
5. Роля на членовете на БДВО за изпълнение на целите на организацията и
за нейната организационна стабилност и възможности
6. Приноси и ползи за членовете на БДВО, удовлетвореност от членството

По време на годишната среща членовете на БДВО могат да споделят своите мнения, идеи, предложения и препоръки за функционирането на Дружеството, ролята на членовете, приносите и ползите, които членството носи, както и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията.

Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ за Дружеството интерес.

Информация за Общото събрание на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2630

За потвърждение и/или допълнителна информация:

Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org 

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2631

Leave a Reply