Годишната конференция на Кофас ще е за стабилността на компаниите в несигурна политическа среда

Civitas Global Bulgaria I 6.03.2014

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон

За втори път Кофас България ще организира и проведе глобалната конференция по управление на кредитния риск. Тази година събитието ще се продеде на 10 април в хотел Шератон в София и отново ще събере много представители на държавната власт, мениджъри, финансисти и анализатори на риска. Тя ще се проведе със стратегическото партньорство на Уникредит Булбанк.

Темата на втората глобална конференция на Кофас по управление на риска в България ще бъде „Фирмена стабилност при политическа несигурност“. Въпросите са доста актуални и перспективни за мениджърите и предприемачите, тъй като все повече им се налага да намаляват рисковете в бизнеса си, произтичащи от политически фактори и промени. Участниците ще споделят идеи и гледни точки, дори и готови решения за справяне в подобна ситуация.

Със специални представяния на конференцията ще се включат Милена Виденова, управител на Кофас за България и Левон Хампарцумян, председател на УС и главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Пленарен лектор на събитието ще бъде Грегор Силевич, Главен икономист за регион Централна и Източна Европа, Кофас, който ще направи преглед на риска по страни. Сред останалите участници в конференция са заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, Стефан Дьолае – Председател на УС, Френско-българска търговска камара, икономическият съветник на френското посолство Жан-Мари Деманж, Председателят на БТПП Цветан Симеонов, Георги Ангелов – Главен икономист в „Отворено общество”, Борил Иванов – Председател на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС), Александър Потюх – Директор продажби на Промет Стийл за Централна и Източна Европа, Ася Баева, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг, Георги Брашнаров – Председател на Управителния съвет на БАСКОМ, Елена Маринова – Президент на Мусала софт и други.

Конференцията отново ще бъде организирана в три панела, които покриват значими теми като: политически и икономически рискове, секторните политики и реформи, нуждата от нови бизнес сегменти, ролята на иновациите за увеличаване на конкурентоспособността, инвестициите в иновации и други

Конференциите на Кофас по управление на риска (Coface Country Risk conferences) се реализират от 18 години насам в над 20 страни по света, където компанията е представена. Тези събития са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови, понякога еволюционни идеи в областта на икономиката. Обхващаните теми са важни и актуални – роля на финансовите институции за икономическото развитие, финансова и икономическа криза и перспективи за растеж, глобални икономически тенденции, експортни стратегии, развиващи се страни, здравеопазване и образование и други. Лектори са били редица влиятелни личности, сред които Кристин Лагард, Ерхард Бусек, Паскал Лами, Нуриел Рубини, а на последната такава конференция в Париж доклад изнесе Жан-Клод Трише.

Конференцията ще се проведе с медийното партньорство на телевизия Bulgaria on air и списание Мениджър.

 

Leave a Reply