Годишно общо отчетно-изборно събрание на БДВО и Петата годишна среща на членовете на Дружеството ще се проведат на 23 февруари

БДВО I 22.01.2013
 
На основание член 11, т.1 от устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 23 февруари 2013 г., събота, от 11:00 ч. в Конферентна зала на Софийски университет.
 
Общото отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ред:
 
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2012 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2012 г.
3. Избор на Управителен съвет с мандат 2013 – 2014 г.
4. Избор на Председател съответно за 2013 г. и за 2014 г.
5. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2013 г.
6. Разни
 
На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2013 г.
 
Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.
 
Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос за 2013 г. в размер на 50 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.
 
ПРОГРАМА
 
11.00 – 12.00 Общо събрание
 
Годишно общо отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ден:
 
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2012 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2012 г.
3. Избор на Управителен съвет с мандат 2013 – 2014 г.
4. Избор на Председател съответно за 2013 г. и за 2014 г.
5. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2013 г.
6. Разни 
 
12.00 – 12.15 Пауза
 
12.15 – 13.30 Пета среща на членовете на БДВО
 
По време на Петата среща ще бъдат обсъдени развитието и дейността на Дружеството през 2013 г., като членовете на БДВО ще могат да споделят своите мнения, идеи и препоръки за функционирането на Дружеството и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията. Темите, които ще бъдат обсъдени, включват:
 
1. PR Приз и PR Фестивал 2013
2. Стратегически приоритети на БДВО
3. Участие на БДВО в инициативи с обществена значимост
Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ интерес.
 
След Годишното общо отчетно-изборно събрание ще се проведе и Петата среща на членовете на БДВО, на която ще бъдат дискутирани развитието на организацията през 2013 г., както и могат да бъдат споделени мнения, идеи и препоръки за дейността на Дружеството.
 
 
За потвърждение и/или допълнителна информация:
 
Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org  

Leave a Reply