Готвят отделен закон за БНТ и БНР

в. Дума | 07.02.2011

 

Работна група "разреши" на обществените медии да запазят държавната си субсидия

Статутът и финансирането на БНР и БНТ като обществени медии ще бъдат уредени в отделен устройствен закон. Идеята лансира работната група, която отговаря за изготвянето на концепция за нов медиен закон. Зам.-председателят й Радомир Чолаков оповести предложението преди дни.
Експертите са представили концепция за медийно законодателство пред МС. Екипът предлага изработването на 2 отделни закона. Единият ще се заеме с аудиовизуалните медийни услуги, другият ще е концентриран върху устройството и функционирането на БНТ и БНР.
Работната група препоръчва БНТ и БНР да запазят досегашното си право на държавна субсидия. Експертите, участващи в работната група, отхвърлят възможността финансирането на държавните радио и телевизия да минава през т.нар. фонд "Обществени медии".
ДУМА напомня, че имаше предложение за финасиране по този фонд да могат да кандидатстват всички радиа и телевизии в страната, включително БНТ и БНР. Според специалистите това е изключително опасно, защото поражда възможности за корупция. "Освен това всички медии в България ще станат зависими индиректно от "държавната хранилка", ще се заличи разликата между обществени и търговски медии и на практика те ще бъдат подчинени на правителството", поясни Чолаков. Работната група обърнала специално внимание на възможността БНТ и БНР да направят икономии от разходите си в случай, че използват т. нар. "споделени услуги". Въпреки това експертите са отхвърлили опцията за обединяване на националното радио и телевизия. Причината е, че и двете структури категорично отхвърлят възможността да се слеят в единна медия. Поне засега рекламното време на БНТ и БНР остава в рамките на сегашните разрешени минути.
Работната група е на мнение, че на този етап не бива да се бърза с цялостното въвеждане на цифровите услуги.
Експертите от работната група прехвърлиха оттук нататък топката в полето на МС. Има си експерти по законодателство и в Министерския съвет, и в отделните министерства, които на базата на концепцията, на съществуващия Закон за радиото и телевизията и на европейските образци могат да напишат законите, смята Радомир Чолаков.
Стр. 5

 

Оригинална публикация

Leave a Reply