“Градът Медиа Груп” с отличие на 10-ата юбилейна конференция “Фасилити мениджмънт: Реализация в България”

в. Строителство Градът | 26.10.2015

За първи път беше връчена наградата за медия с най-значим принос за популяризиране на ФМ бизнеса. От името на първия носител на отличието "Градът Медиа Груп" зам.- главният редактор Николай Тодоров получи приза от Бисера Иванова, изп. директор на "Фасилити Оптимум България" (на снимката). Развитието на специализирано образование и спазването на международните стандарти в България са сред най-важните предизвикателства пред фасилити мениджмънт сектора. Около това мнение се обединиха участниците в 10-ата юбилейна Международна конференция "Фасилити мениджмънт: Реализация в България", 22 и 23 октомври, в столичния бизнес център "Интерпред". Те отчетоха все по-голям интерес към професионалната поддръжка и управление на сгради не само в бизнес имотите, но и в индустриалните производства.
На събитието, което през годините се утвърди като възможност за дискусия в бранша, бе представено и проучване на пазара на услугите за поддръжка на сгради и активи в България и Централна и Източна Европа.
Предизвикателство пред целия сектор и Българската фасилити мениджмънт асоциация е образованието и липсата на квалифицирани кадри, коментира Антон Гинчев, ФМ професионалист, работещ в Германия, един от основателите на конференцията. Имаме работа по превода на фасилити мениджмънт стандартите, очакваме в началото на 2016 г. да започнем дискусия със сродни организации, за да можем да преминем към легализация на стандартите в България. Борим се и за определянето на бюджет за поддръжка като условие за издаване на Акт 16 на новопостроени сгради, заяви Горан Миланов, председател на БГФМА.
Най-големият ползвател на професионална поддръжка и управление на сгради остават бизнес имотите. Факт е обаче нарастването на интереса от страна на индустриалните предприятия, които търсят начини за оптимизация на процесите от БГФМА.
Секторът на поддръжката и управлението на сгради и имоти в България расте по-бързо в сравнение с другите държави в Централна и Източна Европа на фона на забавяне на растежа в региона според проучване Reality Consult, представено от Петер Пришъл. В региона натискът за намаляване на разходите е повсеместен. Силна е и конкуренцията за специализирани кадри, които често получават професионални знания направо на работното място.

Стр. 4

Leave a Reply