Гриша Камбуров, председател на Етичната комисия към НСС: Бъдещето на търговската комуникация е в саморегулацията

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 28.06.2011

Няма да разкриваме данните на жалбоподателите именно за да стимулираме и тяхната активност

Гриша Камбуров е изпълнителен директор на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО. Избран е за председател на Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация на първото заседание на комисията, проведено на 29 септември 2009 година, и ръководи нейната дейност до момента.

- Г-н Камбуров, от колко време съществува саморегулация в рекламата и търговската комуникация в България?

- За разлика от останалите европейски държави, България няма традиции в саморегулацията. По света тя има 100-годишна история, а у нас Националният съвет за саморегулация действа едва от две години. Все пак съвместните ни усилия доведоха до приемането на етични стандарти, които целят рекламата в България да бъде не само законна, но и да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото и с уважение на принципите на лоялната конкуренция.

- Как се осъществява саморегулацията в рекламата и търговската комуникация в останалите европейски държави?

- В някои страни държавата е делегирала дори приложението на закона на органите за саморегулация, а в други – държавни органи прилагат Етичния кодекс, приет от рекламната индустрия. Във Великобритания например почти всички правила за реклама и търговска комуникация се решават със средствата на саморегулацията. Макар и да не сме толкова напреднали в тази област, смята, че в България можем да се възползваме от най-добрите практики, вече доказали своята ефективност в по-развитите в саморегулацията страни.

- Гражданите или бизнесът (професионалистите от рекламната индустрия) са по-активни при известяването за подобни нарушения?

- Определено гражданите са по-активни, предполагам, защото имат доверие, че от жалбите им ще произтече полза за цялото общество. Нашата работа е осмислена и възнаградена именно от тези активни потребители и граждани с отговорната позиция, които реагират срещу некоректно представени продукти. Но все пак както потребителите, така и бизнесът би трябвало доброволно да прилагат високи етични норми в рекламата и търговската комуникация.

- Имало ли е случаи, когато рекламодателите или професионалистите от рекламната индустрия са търсили съвет в процеса на подготовка на рекламната кампания?

- Да, за щастие това е засилваща се тенденция. От март тази година Националният съвет за саморегулация предоставя услуга, която дава възможност за предварителна консултация за съответствие на бъдеща реклама с етичните норми за търговска комуникация. Услугата се казва Copy Advise и е предназначена за всички маркетинг специалисти, ангажирани в създаването на търговска комуникация – рекламодатели, рекламни агенции. Тази услуга би осигурила на рекламодателите и агенциите една по-голяма степен на сигурност, че търговската комуникация ще отговаря на най-високите етични стандарти в практиката.

- Кои етични правила се нарушават най-често в рекламата и търговската комуникация в България?

- Според статистиката на Националния съвет за саморегулация (НСС) за 2010 година най-много жалби са отправени за реклами, които подвеждат и заблуждават (28%), следвани от жалбите за сексуални стереотипи (24 %) и за реклами, неподходящи за деца (17%).

- Кой установява наличието на нарушение на етичните норми и как се приемат решенията?

- Съгласно най-добрите практики Етичната комисия е основен функционален орган на Националния съвет за саморегулация, като нейната задача е да анализира търговските комуникации за съответствие с разпоредбите на Етичния кодекс. Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Съставът на Етичната комисия в момента е изключително професионален и добре работещ. Благодаря на колегите за всеотдайнността им към каузата – саморегулация.

- За две години работа се предполага, че сте срещнали и известни проблеми, бихте ли споделили?

- Като всеки нов орган и на Националния съвет за саморегулация е необходимо време, в което да се утвърди. За съжаление у нас потребителите не умеят или нямат желанието в най-пълна степен да реализират защитата на своите права.
Още със започване на нашата работа приехме процедурни правила, които за момента имат своя ефект. Едно от решенията ни бе насочено в това да не разкриваме самоличността на жалбоподателите в нито една фаза от преписката. Това действие не е особено добре прието от ответните страни – редица големи компании – рекламодатели, които настояват да получат достъп до данните на жалбоподателите, и защо – забележете – “за да им търсят отговорност, включително и наказателна", което показва неразбиране на процесите по саморегулация. Нашата работа е да установим има ли нарушение на етичните норми, а не да търсим отговорност на някой, който се е почувствал засегнат или подведен от определена търговска комуникация. До момента не сме разкрили и няма да разкриваме информацията за жалбоподателите именно за да стимулираме и тяхната активност.

- Едни от емблематичните решения на ЕК бяха свързани с коледната реклама на мобилен оператор и външната реклама на пластичен хирург, как се стигна до тях?

- По отношение на коледната кампания – за нас това бе поредната търговска комуникация на "М-Тел“, която отчитахме, че е в нарушение на Етичния кодекс, дори и да нямаше изрично произнасяне на комисията. Взехме решение да се самосезираме, като междувременно получихме и няколко жалби, които обединихме в общо производство. В знак на уважение към "М-Тел“ поканихме техни представители на среща с нас, за да изразим безспокойството си от линията на търговските им комуникации. За съжаление, въпреки че са сред най-големите рекламодатели, не срещнахме разбиране от тяхна страна, а напротив. Изчакахме с нашето произнасяне, за да наблюдаваме дали ще има промяна в рекламата – не забелязахме такава. Почти единодушно установихме нарушенията, описани в нашето решение. Същото не бе обжалвано от "М-Тел“ и влезе в сила. Външната реклама на д-р Енчев има подобна предистория. Общественото мнение бе доста остро спрямо последните версии на рекламата. Етичната комисия установи нарушение само по отношение на две от рекламите и постанови да бъдат приведени в съответствие с нормите на кодекса. Д-р Енчев обяви, че ще се съобрази с нашето решение, и помоли за триседмичен срок за демонтираме на билбордовете. Седмица по-късно на част от паната започнаха да се появяват лепенки “цензура", евентуално имайки някаква връзка с нашето решение. Търсенето на посредствен ПР чрез скандали и провокации може и да работи в определени сфери, но категорично считаме, че това не е начинът да се рекламира в медицината.

- Какви са приоритетите в работата на Етичната комисия в следващите месеци?

- Наскоро приехме препоръки по отношение на отразяването на сексуалните стереотипи, а така също и текстовете под линия. В следващите месеци наред с основната ни работа ние ще направим фокусиран мониторинг за спазване на тези две препоръки. В момента наблюдаваме, че търговските комуникации на един мобилен оператор и няколко банки са в нарушение на препоръките и за това сме възложили усилено наблюдение по отношене на тях. Предполагам, че до седмица ще се самосезираме и в установения срок ще се произнесем с мотивирано решение, което както винаги ще обявим на нашия сайт.

Стр. 15

Leave a Reply