Има ли далавера с цифровия ефир

в. Труд | Светослав МЕТАНОВ | 21.02.2011

Ще си плащаме за телевизия дo 2015 година

Законно ли бе спечелен т. нар. обществен мултиплекс от компанията "Хану про"? Отговор на този въпрос се очаква даде тричленен състав на Върховния административен съд утре. Срещу избора на компанията, която сложи ръка на 4 от общо 6 парчета от цифровия ефир, са подадени жалби от две компании – класираната на второ място в търга с нищожна разлика от 0,345 точки "Ди Ви Би Ти" АД, и "Мобилтел". И от двете компании са категорични, че конкурсът за телевизионния пренос е бил манипулиран.
Двама от членовете на тръжната комисия в конкурса за обществения мултиплекс са готови да свидетелстват за оказван натиск от страна на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков. Това е записано в искане до Върховния административен съд за допускане на свидетели по делото, заведено от Ли Ви Би Ти". "Труд" потърси за коментар председателя на КРС, но мобилният му телефон бе изключен.
Всъщност, въпреки че комисията за мултиплексите е междуведомствена, повечето й членове са назначени точно от КРС. Затова всяко вмешателство в картите на членовете на ведомството автоматично променя и крайния изход от конкурса.
"Върху членовете на конкурсната комисия е оказван груб натиск по време на подготовката на оценката на четиримата кандидати в процедурата. След изготвянето на всички индивидуални карти за оценяване и след сумирането на резултатите се е оказало, че конкурсът убедително се печели от "Ди Ви Би Ти". След това членовете на експертната комисия са били привиквани и заплашвани (включително и с уволнение), твърди Бойко Бочев, представител на загубилата компания. Според него в резултат именно на този натиск част от професионалистите са подменили вече попълнените карти с нови, в които оценките за кандидата "Хану про" са били значително завишени. Именно след "апликациите" в анкетите първият и вторият в конкурса се сменят. Печели "Хану про", която вече е спечелила други 3 мултиплекса. Останалите два са дадени на "Тауърком България", която купи от БТК половината от инфраструктурата за сегашния аналогов телевизионен пренос НУРТС.
Още преди конкурса за държавния мултиплекс медийни спекулации откриваха връзка между "Тауърком" и "Хану про", но чисто юридически такава няма.
Единственото обединяващо звено е фактът, че Корпоративна търговска банка е поела ангажимент да финансира изграждането на мрежата на "Хану про" с 10 млн. евро. В бизнес плана на спечелилия кандидат е записано, че ще ползва инфраструктура на "Тауърком" и на НУРТС, въпреки че тези компании би трябвало да са конкурентни.
В жалбата на "Ди Ви Би Ти" се твърди, че техническата оферта на "Хану про" е абсолютно неизпълнима. В нея е записано, че с 90 цифрови предавателя ще бъде осигурено покритие на 97 процента от населението, за което реално са необходими повече от 600. Въпрекитова "Хану про" е получила максимална оценка за техническо предложение от страна на междуведомствената комисия по избора.
От "Ди Ви Би Ти" са удивени и от факта, че бизнес планът им е получил ниски оценки, тъй като е "само" до края на 2024 г., докато според конкурсната документация трябва да представят разчети до 2025 г. Натрупалото повече точки предложение на "Хану про" е с бизнес план до 2015 година.
Основно изискване на Закона за електронните съобщения е да се насърчава конкуренцията. Сигурно затова КРС даде всички мултиплекси на една компания, коментира Бочев.
И докато съдебните спорове и съмненията за далавери са проблем на съдебната система, то отлагането на старта на цифровия ефир за 2015 г. пряко бърка в джоба на потребителите. Поне дотогава българите безалтернативно ще плащат на кабелни доставчици.

Стр. 16

Leave a Reply