Иновации за устойчиво развитие ще покаже през месец май БУЛКОНТРОЛА

Интер Експо Център – София I 24.01.2013

На предстоящите специализирани изложения БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ, Интер Експо Център – София ще прокламира технологични новости за устойчиво развитие

От 29 до 31 май 2013 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведе за 42-и път международното В2В изложение БУЛКОНТРОЛА. За поредна година организаторите на форума от Агенция Булгарреклама ще съберат под един покрив български и чуждестранни специалисти, инженери и експерти от различни области на индустрията.
На професионалния бизнес форум ще се представят последни технологии в областта на контролно-измервателната апаратура, електрониката, автоматизацията. Фирмите изложители ще показват най-нови продукти и системи за управление, за мониторинг и превенция на замърсяването на околната среда, като лабораторното и аналитичното оборудване ще заемат значителна част от експозициите. Участниците ще демонстрират иновациите в съвременните технологии и важността им за повишаване на конкурентоспособността на икономиката на страната.
По време на 42-ото издание на БУЛКОНТРОЛА Интер Експо Център ще даде поле за изява на ръководители от различни структури, инвеститори, мениджъри, научни работници и специалисти в желанието им за обмяна на идеи и добри практики. Целта на инициативата е модернизация и повишаване на ефективността на производството и стандарта на живот в съответствие с европейските норми за защита на природата и опазване на околната среда.
Наблюдава се положителната тенденция на изложението да се завръщат фирми, които не са участвали във форума през последните 4–5 години.
Темите, заложени в основните направления, се допълват от паралелно организираната международна конференция БУЛАКВА, която ще се проведе по време на специализираното изложение ВОДА СОФИЯ. Основната тема на конференцията ще бъде „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ през следващия програмен период 2014–2020 г.
Целта на международното специализирано изложение е да бъдат представени нови и ефективни технологии за вододобив, пречистване на питейни и отпадни води, водоснабдяване, анализ, регулиране и контрол на водните източници, съвременна техника и съоръжения за водния бранш.

Leave a Reply