ИНТЕГРИРАНИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ГРУПАТА КОКА-КОЛА ХБК ЗА 2015 г. Е С ФОКУС ВЪРХУ УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ

APRA Porter Novelli I 6.04.2016

Кока-Кола ХБК публикува новия си интегрираният доклад, озаглавен „Освежаващ бизнес“.

Докладът предоставя информация за всички аспекти на бизнеса, управлението и изпълнението на дейността й, свързани с устойчивото развитие. Компанията отбелязва една година на добри резултати и постижения, в която прави още една стъпка напред в сферата на устойчивото развитие, в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчетност G4. Усилията на Групата в областта на устойчивото развитие получават все по-голямо признание. В продължение на две последователни години компанията е европейски и световен лидер сред производителите на напитки в глобалният и европейски индекс на Дау Джоунс за устойчиво развитие (DJSI).
„През 2015 г. отчетохме по-добри резултати във всички аспекти на нашия бизнес. Разширихме портфолиото си, за да осигурим избор на нашите потребители, подобрихме обслужването на клиентите си и мотивирахме нашите талантливи служители. Засилихме ангажимента си да направим устойчивото развитие неразделна част от нашия бизнес и движеща сила за растежа ни, както и подобрихме отчетността си чрез приемането на стандартите на Глобалната инициатива за отчетност GRI G4“, коментира Димитрис Лоис, главен изпълнителен директор на Групата Кока-Кола ХБК.
Основни факти за Групата Кока-Кола ХБК през 2015 г.:
• 594 млн. достигнати потребители;
• работодател на над 33 000 души;
• нетна печалба от 280 млн. евро;
• платени данъци в размер на 271 милиона евро;
• 8,2 млн. евро инвестиции в програми в полза на обществото;
• 6 000 часа доброволчество на служителите си;
• 5,5% намалено потребление на вода спрямо 2014 г.;
• CO2 с 14,2% намален интензитет спрямо 2014 г.;
Според трите измерения на устойчивото развитие, основните акценти през 2015 г. включват:
Икономически аспекти:
• 1 070 милиона евро за заплати и социални придобивки на служителите;
• партньорски инициативи с над 43 000 доставчици;
• осигурена пряка и непряка заетост на над 600 000 души по цялата верига на стойността в Европа;
Екологични аспекти:
• въведени научно-обосновани цели за намаляване на въглеродния интензитет, които са одобрени от Института за световни ресурси – една от първите 12 компании в света, която ги е въвела;
• инвестирани 5,3 млн. евро в енергоспестяващи инициативи, намалявайки потреблението с 375 млн. мегаджаула;
• рециклирани 91% от отпадъците, генерирани от дейността на компанията
Социални аспекти:
• инвестирани 2 млн. евро в програми за развитие на младежката заетост;
• 33% от ръководните позиции в компанията са заети от жени;
• осъществени партньорства с над 230 неправителствени организации в 28 страни.
Интегрираният годишен доклад за 2015 г., озаглавен „Освежаващ бизнес“, на Групата Кока-Кола ХБК може да се изтегли от: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

За Групата Кока-Кола ХБК
Кока-Кола ХБК е водеща бутилираща компания на продуктите на The Coca-Cola Company. Компанията извършва своята дейност в 28 държави, с население от близо 590 милиона души. Кока-Кола ХБК предлага разнообразна гама от безалкохолни напитки в категориите сок, вода, спортни, енергийни и газирани напитки, чай и кафе. Кока-Кола ХБК е отдадена на своя ангажимент да насърчава устойчивото развитие, за да създава стойност, както за бизнеса си, така и за обществото. Това включва разработване и предлагане на продукти, които отговарят на нуждите на потребителите, насърчаване на открит диалог и приобщаваща работна среда, извършване на дейността на компанията по начин, който защитава и опазва околната среда и допринася за социално-икономическото развитие на местните общности. Кока-Кола ХБК е лидер сред производителите на напитки в глобалните индекси на Дау Джоунс за устойчиво развитие (DJSI) и е включена в индекса FTSE4Good. Кока-Кола ХБК е дружество, което се търгува на Лондонската фондова борса (LSE: CCH), а акциите на компанията са налични и на Атинската борса (ATHEX: EEE). За повече информация, моля посетете: http://www.coca-colahellenic.com.

Leave a Reply