Интерактивен семинар на тема: “Разчупване на различията”

EVENTS.dir.bg

Кога: 23 февруари 2010 г. (вторник), 10.00-14.00 часа
Къде: София, Салон Мати, НДК (топла връзка)
Възможности за участие: Такса обучение
Организатор: АХА Моменти

Събитието:

Обучващи: Бьорн Екелунд – психолог; основател и ръководител на Human Factors, от самото начало през 1993 г. досега
Леа Давчева – обучителка в областта на междукултурните отношения; създава АХА моменти през 2007.
Такса участие: 80 лева

Какъв инструмент е Разчупване на ледовете

Разчупване на ледовете е нов метод за семинарно обучение за нагласите и стилове на общуване при работа в екип.

Използва се в световен мащаб за изграждане на екипи, начални семинари, проектни обучения, програми за развитие на мениджъри и управление на промяната, обучения за комуникативни умения и управление на груповото многообразие.

Създава подходяща ппсихологическа среда за дискутиране на различията между хората, културите и организационните структури.

Достъпен инструмент за консултанти и обучители:

- не изисква специално сeртифициране за тези, които желаят да го ползват
- въпросникът към метода се попълва бързо (10 мин) по време на заниманиетож
- при използване на метода в работна среда се заплаща само цената на въпросника: 25 лв. на бройка.

Разчупване на ледовете е преведен на 18 езика, включително и на български. АХА моменти, център за междукултурно обучение, www.ahamoments.eu е официалният представител на метода за България.

Ползи за участващите

• усвоявате целите, понятията и начина на използване на метода;
• веднага започвате работа с Разчупване на ледовете и усещате ползите от него;
• получавате достъп до идеи за използването на метода в различни контексти, вкл. в международни екипи и организации, където преобладават културните различия.

Участващи

Семинарът е предназначен за:

• специалисти по човешки ресурси, които желаят да развиват организационните таланти и комуникативни компетентности на своите клиенти и колеги;
• обучители и консултанти, които искат да усвоят нови професионални инструменти;
• професионалисти, които търсят алтернативни пътища за обучение и развитие.

За контакти: leah (at) ahamoments.eu

Оригинална публикация

 

Leave a Reply