Интересни събития и обучения в периода януари – юни 2010 г.

EVENTS.dir.bg I 2010-01-04

Интересни събития и обучения в периода януари – юни 2010 г.

 

Големият благотворителен бал на БФБЛ, 11.01.2010 г.

Семинар на тема: „Разработване на проекти за финансиране от Европейския съюз”, 8-10.02.2010 г.

Blog Masters 1: Събитие първо, 19.02.2009 г.

Международна селскостопанска изложба АГРА, 23-27.02.2010 г.

Семинар на тема: „Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA”2-3 март 2010 г.; Модул 2: 15-17 март 2010 г. 

Семинар на тема: „PMP® Exam Preparation”, 8-11.03.2010 г.

Международна изложба за лозарство и винарство ВИНАРИЯ, 14-17.03.2010 г.

Семинар на тема: „PRINCE2 Foundation Certificate Programme”, 7-9.04.2009 г.

Международно финансово изложение "Банки Инвестиции Пари 2010", 13-16.04.2010 г.

Mеждународна специализирана изложба за ЕЕ и ВЕИ, 14-16.04.2010 г.

6-ти международен конгрес и изложба за енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за Югоизточна Европа, 14-16.04.2010 г.

Mеждународна конференция и изложба за екология – SAVE Energy, SAVE Water, SAVE the Planet, 3-5.06.2010 г. 

 

Leave a Reply