Интересът към БДВО нараства скокообразно

M3 Communications College I 2010-01-14

По повод днешната годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВO) екипът ни потърси г-жа Мануела Дюлгерова-Тотева – заместник-председател и член на УС на БДВО, за да й зададе най-актуалните въпроси, представляващи интерес за всички от бранша. Още веднъж й благодарим за съдействието, което ни оказа по възможно най-бързия начин!

Мануела ДюлгероваКакво се очаква от днешната среща на членовете на БДВО?

В рамките на днешното Общо събрание, Управителният съвет на БДВО ще представи отчет за дейността на организацията през 2009 г., както и планираните активности за настоящата година. Членовете ни са предварително запознати с предлаганата програма и очакваме да се получи конструктивна дискусия. Управителният съвет ще излъчи кандидатури за нов председател на организацията през 2010 г., за които присъстващите трябва да гласуват.

Колко хора се очаква да присъстват?

Тази година има изключително силен интерес към дейността на организацията и именно поради тази причина събитието ще се проведе в голямата зала на националния пресклуб „София Прес“. До голяма степен за това спомогна новият административен секретар на организацията, чиято задача бе навременно информиране на членовете. От известно време имаме и група на БДВО във Facebook, която събира все повече последователи, оттам очакваме да се срещнем с много нови лица на място.

Кои са най-новите приети членове?

Едни от най-новите ни членове са Кремена Георгиева – директор на M3 Communications College, Камелия Величкова – директор „Комуникация и координация“ в Банка ДСК, Деница Александрова – PR на Община Козлодуй, Милен Филипов – преподавател в Бургаския свободен университет. Можем да се похвалим с факта, че членската ни маса става все по-разнообразна откъм състав, като включва специалисти от големи корпорации, държавни и образователни институции, медии и все повече студенти.

По какви критерии са били приети?

Критерият за членство в БДВО е един основен: за членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или преподаващи в областта на връзките с обществеността и интегрираните маркетингови комуникации, както и лица, получили академични или професионални дипломи (сертификати) за квалификация в тази област. Разбира се, всяка кандидатура за принадлежност към сдружението се разглежда индивидуално на редовните заседания на Управителния съвет на организацията.

Оригинална публикация

Leave a Reply