Интернет абстиненцията: лесно ли е оттеглянето?

в. InfoWeek | 18.07.2011

В живота на всеки човек настъпва момент, когато е принуден да се оттегли от ежедневната комуникация, 3а щастие или не твърде голяма част от която се осъществява чрез мобилен телефон и интернет. Пример 3а това са летните отпуски, които налагат напускането на удобното свързано работно място 3а сметка на планини, морета, полета, щъркели, звезди и други подобни дадености от каменната ера та досега. Разбира се, препоръчително е 3а пълноценна почивка да се отмести погледът от високотехнологичната кутийка, в която сме зазяпани през по-голямата част от деня. При желание можем и да изключим мобилката, 3а да не ни безпокоят. Какво става обаче тогава?
За кратко настъпва състояние на кататония, заменено от неизменната паника"ами, ако сега ми се обади…", "а как ще разбера новините от деня…", "ами, ако някой ми изпрати…". Точно тук е моментът да спрете и да се успокоите, 3а да не започнете да обикаляте нервно из пустошта в търсене на някаква връзка. Ако постигнете това, оттеглянето ще е лесно. Всъщност липсата на връзка има своите положителни страни – остава много време 3а размисли и други удоволствия
(кой разполага с по-дълги моменти 3а мислене днес?). Да не говорим, че е възпитателно човек да се лишава от важни неща от време на време, 3а да тренира волята си. Откачането може да ни помогне и да се съсредоточим върху близките срещи от трети вид, които така лесно заменяме с интернет.
Бях ли убедителна? Обикновено абстинентните дори си вярват, когато лъжат. Хайде, че трябва да си проверя съобщенията в Twitter. Приятна отпуска!

Стр. 3

Оригинална публикация

Leave a Reply