Интернет измести радиото и вестниците

в. Сега | 2010-03-02 

Интернет е третият най-популярен източник за новини за американците. 78% от 2259 души, участвали в проучването на Pew Research Center, заявили, че получават новини от местна телевизия. 73% се доверяват на националните. 61% четат новини он-лайн срещу 54%, които
слушат радио, и 50%, които четат вестници. 92% от хората ползват информация, получена от различни медии, като половината от тях използват 4 до 6 метода за достъп до информация. 57% се задоволяват с информацията от 2 до 5 сайта. 33% от притежаващите мобилни телефони получават новини и по тях. "Информираността за новините вече се получава "по всяко време, навсякъде, с всяко устройство за тези, които искат да бъдат информирани", смята Кристен Пурсел, по-мощник-управител по изследванията в Pew Research Center.

Стр. 16

Leave a Reply