Иво Атанасов: Независимост се гарантира с мандатност

в. Поглед | 2009-11-27 

Иво АтанасовВ проекта за нов ЗИД на ЗРТ са разписани подробни правила, уреждащи търговските съобщения, регламентирането на съвместната регулация като алтернативен метод на регулиране и редуциране на състава на СЕМ до 5-има членове. "Оптимизирането на състава на Съвета до 5 души от една страна ще спести доста средства за издръжка и заплати на държавния бюджет, а от друга – чрез намаляване продължителността на мандатите и въвеждане принципа на ротацията ще доведе до повишаване независимостта на регулаторния орган," смятат от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори.
"Със замислените от сегашното мнозинство промени задраскваме поуките от миналото. Отново ще се тегли жребий при ротациите кои точно членове на СЕМ да го напуснат, отново някои от тях ще трябва да си отидат по средата на мандата си, което сериозно накърнява независимостта на органа", категоричен е обаче съветникът на президента Първанов по медийните въпроси Иво Атанасов. Според него независимостта на регулатора се гарантира с мандатността и с обновяването през две години на 1/3 от състава на СЕМ. "Получава се разместване във Времето, което позволява повечето от надзорниците да не са избрани от актуалното политическо мнозинство, а това е полезно за демокрацията. Сега на това се слага кръст, което е много скандално, особено след като имаше мнозинство, дало възможност на двата принципа -мандатност и обновяване, да се съчетават без оглед на това кой е на власт", казва той.

Стр. 7

Leave a Reply