Изпарява се доверието на дребните инвеститори в американски акции, през последните пет години са изтеглили 2,72 трлн. долара от пазара

в. Струма, Благоевград | 15.08.2012

Едно от забележителните неща на американския пазар на ценни книжа бе устойчивостта на сътресения, демонстрирана от инвеститорите на дребно, пише Financial Times. Винаги след особено тежка сесия на пазара се появяваха един-двама инвеститори, твърдящи, че ще купуват. Сега обаче тази храброст като че ли е на изчезване. Интересът на дребните инвеститори към американски акции намалява на фона на дългите години на смут, предизвикани от кризата.
През всяка една от последните пет години инвеститорите на дребно на пазара в САЩ са намалявали пряко инвестициите си в акции, като за периода са изтеглили чисто около 2,72 трлн. долара. Част от тези пари са били пренасочени към традиционни взаимни фондове и търгувани на борсата фондове.
Очевидно е, че в голяма степен този отлив се дължи на лошите резултати на пазара. През последните пет години на бурни движения индексът S&P на практика е без промяна, въпреки че общата възвръщаемост, включително дивидентите, е доста по-голяма.
Има обаче още един фактор, който подкопава доверието – впечатлението, че пазарът работи срещу инвеститорите на дребно. Достатъчно е да се погледне един пример от близкото минало: първичното публично предлагане на Facebook. На практика Facebook бе голямата надежда на брокерите за съживяване на интереса сред инвеститорите на дребно. Експертите очакваха третото по големина IPO в историята на САЩ да предизвика вълна от забогатявания от предлагания на акции на социални медии. Вместо това обаче то претърпя погром и акциите на фирмата в момента се търгуват с 44% под цената при IPO-то.
Онова обаче, което наистина предизвика гнева на инвеститорите, е, че в последните дни на предлагането обемът от акции бе увеличен с една четвърт в момент, в който брокерите, участващи в сделката, понижаваха прогнозите си за печалбата на компанията. Много дребни инвеститори изобщо нямаха представа за променените очаквания.
Вместо да засилят правата на акционерите, САЩ като че ли се движат в обратната посока. Неотдавна в страната влезе в сила закон, целящ да улесни младите фирми при набирането на капитал, като намали регулаторните изисквания в различни сфери, като например разкриването на информация.
Известна надежда се крие в това, че със засилващото се присъствие на институционалните инвеститори сред собствениците на акции ще се засилят и призивите за повече права на акционерите. Ако това се случи, то някои инвеститори на дребно може би ще имат стимул да се върнат на пазара.

Стр. 10

Leave a Reply