Журналисти: PR агенциите са полезни

PR Research - PARIв. Пари | Боряна НИКОЛАЕВА 

Независимите експерти, представителите на мениджмънта и потребителите са източниците, на които медиите имат най-голямо доверие.

Какво мислят българските журналисти за работата на PR специалистите – това изследване е проведено сред общо 208 представители на националните и регионалните медии. Допитването е направено съвместно от PR агенция АМI Communications, Нов български университет и агенция Арбитраж.

Изводите

Според близо 60% от журналистите работата с PR агенция помага за подо -бряване на комуникацията на дадена компания или институция с медиите. Конкретните препоръки в посока подобряване на съвместната работа между журналисти и PR експерти са няколко. Медиите биха искали да получават повече факти и цифри в пресматериалите, да има по-голяма гъвкавост и бързина при отговаряне на запитвания, да е налице равнопоставеност при предоставянето на информация на различните медии. По-открита комуникация – осигуряване на повече възможности за неформални контакти с мениджърите на организациите е другото най-голямо желание на журналистите. Организирането на индивидуални срещи, пре сконференции, семинари и обучения са трите най-полезни PR практики, посочени от представителите на медиите.

Информираност

Изследването потвърждава полезността за медиите на изпитани традиционни PR практики, но също така показва, че журналистите са все по-отворени към използването на нови източници и канали за комуникация, като социални мрежи, блогове, Skype и ICQ. В своята работа 45% от репортерите използват тоциални мрежи, като тенденцията е този процент да се увеличава.

Надяваме се тази инициатива да допринесе за развитието на PR практиката в България. В тази посока амбицията ни е да провеждаме проучването всяка година и да направим резултатите достъпни за максимален брой PR практици, студенти по PR и въобще за всеки, който проявява интерес към нашата професия, заяви Илияна Александрова, управител на AMI Communications България.

стр. 21
 

 

Leave a Reply