Как да придобиеш Европейския рекламен сертификат

www.mkt360.eu I 12.11.2014г. 

 

Изцяло ново и разширено съдържание, възможността за по-широко участие от страна на агенции и клиенти и достъп до обучението чрез мобилни устройства са трите ключови характеристики на четвъртото издание на Европейския рекламен сертификат (EAC), чиято регистрацията стартира на 3 ноември 2014.

Съдържанието е обновено, за да е в крачка с бързо развиващата се комуникационна индустрия и за да подсили изучаването на стратегическото планиране и креативността. В допълнение към това, програмата за получаване на Сертификата е достъпна не само за членове на Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) в и извън Европа, но и за всеки млад професионалист, работещ в сферата на комуникациите от страна на агенциите или рекламодателите. Участниците вече могат да се регистрират за онлайн обучението.

Целяща не само да обучава, но и да вдъхновява, онлайн програмата предлага на участниците задълбочено разбиране на процеса на комуникациите за търговските марки, което действа като допълнение към ежедневния опит, който те получават на работното си място. Eвропейският сертификат включва седем образователни курса или модула:
Реклама и комуникация в контекст;
Разбиране на бизнеса на клиентите;
Инструментариум на стратегическото планиране;
Клиентски, творчески и медиа брийф;
Разбиране на медиа каналите;
Творчески умения и креативно развитие;
Ефективност.
Чрез разнообразие от видео материали, лесни за четене текстове, онлайн уроци, задачи, тестове и дискусионни групи програмата използва комбинирана медиа, за да предостави качествено обучение, поддържайки интереса на учащия се. Съдържанието на курса за 2015 е с обновени видео- и образователни материали и създава интересна за участниците и лесна за ползване от тях среда.

Основавайки се на успеха на Сертификата на IPA (професионалната организация на работещите в сферата на рекламата във Великобритания), създаден през 2004, неговото съдържание е приспособено от Европейската асоциация на комуникационните агенции с подкрепата на програмата Леонардо на Европейската комисия. Европейският рекламен сертификат е пряко съпоставим със Сертификата на дружеството на IPA, но е адаптиран от гледна точка на език и съдържание за по-широка европейска публика.

Около 1200 млади професионалисти от Европа, Близкия Изток и Африка се явиха на изпита през 2014.

Регистрацията за участие в програмата стартира на 3 ноември 2014 и ще е отворена до 12 март 2015.
За повече информация и за да се регистрирате за курса, посетете: http://certificate.eaca.eu/
За повече информация за сертификатите Search and Commercial моля, свържете се с certificate@eaca.eu. 

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply