Как да убедите малката фирма да наеме пиар

www.manager.bg I 15.11.2014г. 

Създателите на малки фирми често не са сигурни дали да наемат професионална помощ в областта на пиара. Опасяват се, че тя може да им струва твърде много. В същото време не разбират идеално с какво точно пиар екипът може да им бъде полезен. Не са наясно с позитивните ефекти на публичността.
Но, знаят, че пиарът може да бъде добра инвестиция. И както при всяко вложение, трябва да се заложи на него след внимателно обмисляне.
Ако сте пиар и се борите за клиент от малкия бизнес, който се колебае дали да ви наеме, предложете му отговор на следните 8 въпроса:
Какъв опит имате в пиар индустрията? За какви марки и лица сте работили?
Къде може да се открият примери за работата ви? Има ли страници в социалните медии, създадени от вас? В печата, други достъпни платформи?
Какъв тип ангажираност очаквате от фирмата, за да си свършите работата? Управителите на бизнеса са заети хора. Често разполагат с минимален ресурс от служители. Всяко допълнително усилие от страна на фирмата може да се счита за разход за сметка на нещо друго, което същият човек може да извърши. Освен това някои компании предпочитат да сключват договори за услуги в определени срокове – 3, 6 месеца или други периоди, в които са планирали стратегията си.
В какъв период от време може бизнесът да очаква резултати и ефекти от дейността ви? Това зависи от претенциите на бизнеса за вид използвани пиар материали, идеята за пиар, която той е склонен да приеме, и желаните резултати от тази публична комуникация.
Колко трябва да се похарчи, за да постигне компанията желаните от нея цели? Говорете с точни числа и минимални финнсови прагове, за да няма недоразумения впоследствие.
Колко често ще се срещате с фирмата и ще я информирате? Ще посещавате ли офиса й веднъж седмично? Или веднъж на 3 дни? Това е особено важно, ако има специфични цели или проекти, чието изпълнение компанията желае да наблюдава.
Каква степен на намеса ще има клиентът в пиар дейността и изборите в кампаниите? Дава ли се пълен контрол на пиара? При всички случаи е добре това да бъде ясно още преди установяването и вземането на каквито и да решения между двете страни.
Как се измерват резултатите? Покажете на малката фирма как измервате успеха си.

 

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply