Как се разпределиха рекламните бюджети през 2011 година?

Сп. Human Capital, издание на Jobs.bg I 20.12.2011

Вижте мненията на мениджърите на някои от водещите рекламни агенции в България
 
И през 2011 година телевизията остава медията, в която са съсредоточени най-големите рекламни бюджети. На това мнение са повечето мениджъри на влиятелни рекламни агенции в България. Според тях няма съществена промяна в медия микса през тази година. Интернет демонстрира най-голям ръст от около 18%, но все пак си остава медията с най-нисък пазарен дял (4%) в сравнение с останалите медийни канали – телевизия (дял 65% от общите инвестиции), преса (15%), радио (9%), външна реклама (8%), по данни на ГАРБ и от експертни оценки. Пресата като че ли търпи най-големи загуби, смятат експертите. Това се дължи най-вече на спада на интереса от страна на потребителите към нея. Те вече се преориентират към информационните сайтове в интернет, казват още мениджърите на големите рекламни агенции у нас. 
 
Фармацевтичната индустрия бе сред най-активните рекламодатели през 2011 година, смятат специалистите. Тя демонстрира ръст на рекламния си бюджет през 2011 г. спрямо предходната от 40%. По данни на експертите и през тази година веригите магазини, козметичните компании, автомобилните концерни, телекомите също са отделили значителен бюджет за реклама. За сметка на това банките и финансовите институции отстъпват от челните места в класацията на големите рекламодатели. Според специалистите това се дължи на несигурната обстановка в банковия сектор и загубата на доверие от страна на хората във финансовите инструменти. Какво още споделиха мениджърите на големите рекламни агенции у нас за развитието на пазара ще прочетете в техните позиции по-долу.

Банките тази година бяха чувствително по-пестеливи в рекламите си

Александър Дурчев, 
управител на Аll Channels Communication

Моите наблюдения са, че инвестициите в телевизионна реклама сякаш преживяха свой нов ренесанс. Станахме свидетели на агресивна ценова борба между основните телевизии, която „препълни“ ефира с рекламни спотове, поставяйки много въпроси за ефективността им. Това според мен се отрази сериозно на останалите комуникационни канали. От една страна, не се случи бумът на интернет рекламата, макар че много от компаниите се престрашиха с предпазливи малки бюджети. От друга, инвестициите в преса и особено в радио пострадаха сериозно. Бързооборотните стоки и особено храните бяха едни от двигателите на рекламния пазар през изминаващата година. Една от причините е, че този сектор сякаш най-малко пострада от намаляването на потреблението в страната. Банките и луксозните стоки тази година бяха чувствително по-пестеливи в рекламните си инвестиции. 

„Икеа” провокира мебелните фирми да се рекламират активно в телевизията

Женя Гуцова, 
медия директор на „Оптимум медиа”

Голяма промяна нямаше. Tелевизията продължи да бъде основната медия за повечето рекламодатели. Наблюдава се малък ръст на инвестициите в тази медия по брутни цифри, но трябва да отчетем факта, че отстъпките тази година бяха по-благоприятни за рекламодателите. Затова не може да се каже точно, че има ръст, а по-скоро че телевизионните бюджети запазват нивата от миналата година. Има прехвърляне на бюджети от радиото и пресата към телевизията, но говорим по-скоро за малки дялове. Важно е да се отбележи, че инвестициите в Интернет нарастват стабилно през последните години, макар да няма официален независим мониторинг на тази медия. Ако имаше такъв може би инвестициите щяха да нарастват с още по-бързи темпове. Според данните от ГАРБ фармацевтичният сектор е с най-голям ръст. Но това са рекламодатели, които рекламират от години на този пазар и увеличават бюджета си спрямо предходната година. Тази година на пазара навлязоха нови компании, които пораздвижиха някои не толкова активни в миналото сектори. Подходящ пример е нашият клиент „Икеа”, който провокира много фирми от мебелния бранш да започнат активна комуникация във всички медии и най-вече в телевизия. 
Отново телевизията събра най-голям дял от рекламните бюджети 

Лили Георгиева, 
управител на медия агенция MindShare, част от Ogilvy & Mather

Не мисля, че имаше значителна промяна в медия микса през тази година. Отново телевизията събра най-голям дял от рекламните бюджети, както беше и през изминалите две години. За някои от клиентите имаше още по-голяма концентрация в посока телевизия, но за други не беше така. Затова, ако трябва да обобщя, не мисля, че е имало допълнително стесняване на миксовете. Определено имаше ръст в интернет рекламата на нашите клиенти тази година – може би за сметка на преса и радио най-вече. Веригите магазини и фармацевтичните компании отбелязват най-голям ръст през настоящата година. Lidl започнаха с много голяма инвестиция и страшно агресивно навлизане на пазара, което събуди и останалите играчи на пазара. Затова рекламното пространство се изпълни с промоционални оферти на всякакви вериги магазини. Тази категория може да се каже, че почти не съществуваше доскоро, а сега е една от най-активните. Колкото до фармацията, тя си следва тенденцията от последователен ръст през последните няколко години.
 
Фармацията отбеляза ръст от 40% на рекламия си бюджет

Десислава Стоянова, 
управляващ директор на „Зенит Оптимедия”

За 2011 спрямо 2010 има ръст на брутните инвестиции с около 10% (информацията за телевизията и пресата е базирана на мониторинг на ГАРБ, а за външната реклама, радио и Интернет – на експертна оценка). В медиа микса няма драстична разлика. Телевизията запазва водещите си позиции (дял 65% от общите инвестиции) следвана от пресата (15%), радио (9%), външна реклама (8%) и Интернет (4%). Ако разгледаме промяната на инвестициите в абсолютни стойности, се наблюдава голямо намаление в пресата (6%) и увеличение на инвестициите в телевизията (9%) и Интернет (18%). Намалението на инвестицията в пресата се дължи, от една страна, на намаляване на доверието към пресата поради липса на качествени данни за аудитория и действителен тираж и от друга, на промяната на поведението на аудиторията, която се прехвърля от преса към Интернет. Традиционно на лидерска позиция са секторите: козметика, храни и телекоми. Значителен ръст има в определени сектор като фармация (40%), вериги магазини (66%), автомобили (15%). При фармацията увеличението на инвестициите се дължи основно на увеличените бюджети на основните играчи ("Актавис", "Валмарк", "Байер", "Рекит Бенкисер" и "ЕУ Фармация"). При веригите магазини увеличението до голяма степен се дължи на LIDL, които с навлизането си на пазара в края на миналата година предизвикаха раздвижване в категорията и предизвикаха активизирането на основните си конкуренти през 2011 ("Била", "Рода", "Кауфланд", "Пени", "Метро"). При автомобилите имаме навлизане на местен играч – "Грейт Уол", но основната част от увеличените инвестиции се дължи на вече установените марки на пазара ("Тойота", "Рено", "Форд"), които комуникират както нови модели, така и много промоционални предложения през 2011.
 
2011 беше година, в която прогнозите се променяха няколко пъти

Мартин Дановски,
изпълнителен директор на EURO RSCG

2011 беше година, в която прогнозите се променяха няколко пъти. Умереният оптимизъм за ръст на медийния пазар от началото на годината нарасна през второто тримесечие. Дори се появиха и признаци на реален ръст преди лятото, когато отново тези крехки нагласи се сблъскаха с намаляващия темп на потребление на населението и окончателно поеха същия курс. Обобщената представа за промените в медия микса през 2011 показва засилване на тенденциите от 2010, а именно – по-стабилно представяне на телевизията и Интернет като медии и по-слабо и неуверено от страна на принт, ООН, радио. Измерваните обеми инвестирани средства са толкова относителни, че за предпочитане е да се анализира и сравнява полученото влияние върху потребителите (рейтинг точки, време, площ, показвания и др.) отколкото тези бруто обеми. Сред топ 5 от най-активните индустрии не се забелязва нещо необичайно – козметика, храни, телекомуникации, фармация. Има разместване единствено в позициите. Забележимо е спадането на инвестициите, които банките и финансовите институции правят, но пък е обяснимо от гледна точка на (не)предвидимостта на средата и променливото отношение на бизнеса и гражданите към финансовите инструменти. Имаме покачване на рекламните инвестиции в ритейл сегмента и туризма. 

Как ще изглежда медийният пазар през 2012 година? Очаквайте мнения на водещи рекламни агенции в Human Capital

Оригинална публикация

Leave a Reply