Календар на отворените обучения в Apeiron Academy през януари 2010 година

EVENTS.dir.bg I 2010-01-04

Apeiron Academy е професионална програма от обучения в сферата на комуникациите на Apeiron Communication.

11 януари 2010
Умения за управление на времето

Лектор: Надежда Савова

13-14 януари 2010
Планиране и управление на PR кампания

Лектор: Нели Бенова

15 януари 2010
Интегрирани маркетингови комуникации

Лектор: Христо Кафтанджиев

19 януари 2010
PR умения за писане

Лектор: Галена Иванова

22 януари 2010
Презентационни умения

Лектор: Надежда Савова

28 януари 2010
PR изследвания и оценяване на резултати: методи и практика

Лектор: Радостина Ангелова

И през януари 2010 година Apeiron Academy подарява възможността на участниците в обученията си да посетят второ обучение безплатно.

Контакти: Apeiron Academy/ тел:  +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

Професионални квалификации в Apeiron Academy, акредитиран център на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR), UK

15 януари 2010
Краен срок за регистрация в CIPR Internal Communications Certificate

15 януари 2010
Краен срок за регистрация в CIPR Diploma in Public Relations

Контакти: Apeiron Academy/ тел:  +359 2 8117 855/ www.apeironacademy.com

Оригинална публикация

Leave a Reply