Кандидатстудентски изпит по Журналистика, 27.06.2010 г.

PRkernel.com I 25.06.2010

Кандидат-студентите за трите специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация – Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване – ще положат писмен изпит по журналистика тази неделя – 27 юли от 14:00 часа.
Писменият изпит има за цел да провери способността на кандидат-студентите да извеждат и интерпретират проблеми, да представят познанията си по разглежданата тема и ясно и оригинално да се изразяват в писмени форми, усвоявани в средното училище. Оценяват се още езиковата и общата култура на кандидатите.
Темите за писмения изпит обхващат съвременни проблеми на обществения, политическия , икономическия и културния живот на страната, намерили отражение в българския периодичен печат, радиото и телевизията.

Методически указания

Писменият изпит по журналистика е с времетраене 4 астрономически часа.
За успешното полагане на писмения изпит по журналистика на кандидат-студентите се препоръчва:
-да следят публикациите за актуални проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет;
-да се упражняват да пишат текстове със стройна структура на композицията, с ясно изведена теза;
-да развиват езиковата и стиловата грамотност при писането на текстове;
-да формулират собствена, оригинално изразена и базирана на общата им култура позиция, придържайки се към фактите.

Оригинална публикация

Leave a Reply