Клиентите ще са все по-взискателни

в. Пари | Светлана САВОВА, управляващ директор на PR агенцията V+О Communication | 2009-11-17

Основният вкус на конференцията на IPRA

се определи от два основни въпроса: Как с ограничени бюджети и използване на новите начини на комуникация – нови технологии и социални мрежи (Twitter, Facebook, Youtube, etc.) – се постигат отлични резултати. Това е особено важно в предизвикателното време, в което живеем.

Възможностите за креативно мислене, 

за точно таргетиране на аудиториите са много и не би било комплимент, ако не се използват. Ключ към успеха е да се познават добре новите инструменти и канали на комуникация. Да слушаш внимателно диалога, който вече тече. Да го опознаеш и да се включиш по адекватен начин в него.

Използването на тези нови инструменти

и канали на комуникация освен всичко дават възможност за прецизно измерване на постигнатите резултати.

Що се отнася до българския пазар,

смятам, че здравословните процеси по пресяване на качествените играчи и услуги ще продължат. Интелигентните и ефективни решения ще набират скорост. Вярвам, че този процес ще доведе до повишаване на взискателността на компаниите към агенциите и до развитие на PR експертизата.

Стр. 22

One Response to “Клиентите ще са все по-взискателни”

  1. Мария Гергова, директор на PR агенция United Partners: В PR вече се търси максимален ефект с минимален бюджет | PR&Медиа Новини Says:

    [...] Клиентите ще са все по-взискателни [...]

Leave a Reply