Мария Гергова, директор на PR агенция United Partners: В PR вече се търси максимален ефект с минимален бюджет

в. Пари | Боряна НИКОЛАЕВА | 2009-11-17

Мария ГерговаГоспожо Гергова, кои бяха основните акценти по време на конференцията на IPRA?

- Те бяха свързани с кризата и дигиталните комуникации. Обсъждаха се въпроси дали кризата и новите дигитални комуникации не са предпоставка да се преосмислят PR бюджетите и да се тестват FR агенциите колко са креативни и гъвкави. Представени бяха много кампании, които демонстрираха ефективно използване на новите медии за постигане на отлични резултати на PR кампаниите.

Какви тенденции се очертаха на конференцията?

- На първо място това са новите медии. Докато преди години имаше определен брой традиционни медии, днес всеки човек е потенциална медия в дигиталното пространство. Това налага промени в начините на работа и инструментите, които използват PR специалистите.

Другото нещо, което се забелязва като тенденция, това е необходимостта от диалог. Докато преди време медиите предоставяха информация на крайните потребители, днес е необходим постоянен диалог.
Освен това PR специалистите трябва да полагат повече усилия, за да чуят какво искат клиентите и потребителите. Да се преглеждат блогове, социални мрежи и форуми, за да се информираме за отношението и настроенията на нашите целеви групи. Засилва се ролята на онлайн обществата. Как да намерим подходящите за нас общества и да ги активираме в определена посока. Много са предизвикателствата към PR специалистите. Те трябва да са наясно с новите технологии, да са нащрек 24 часа в денонощието, защото една криза може да възникне посред нощ, инициирана от някой туитър маниак. PR e професия, която изисква непрекъснато самоусъвършенстване.

Какво споделиха гостите на конференцията – каква беше изминалата година за PR бизнеса?

- Годината беше трудна за всички, но това ни накара да бъдем по-креативни и по-внимателни. Винаги е добре да се търсят възможностите и предизвикателствата по време на криза. Умните и предприемчивите успяват да извлекат ползи от кризите.

Каква беше 2009 г. за PR бизнеса в България?

- Не толкова добра, колкото беше 2008 г., но се надявам да извлечем ползи от трудностите и предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Специално в нашата агенция работата не намаля, но не мога да кажа същото и за приходите, което е естествен резултат от финансовата криза.

Колко намаляха бюджетите, отделяни за PR?

- Има спад, но смятам, че спрямо другите индустрии той не е чак толкова значителен. Рекламата е по-скъпо удоволствие, а все пак комуникации трябва да има. Съкращения на PR бюджети имаше в някои компании от финансовата сфера. Фирмите, които се занимават с бързооборотни стоки, не намалиха значително бюджетите си за PR.

Какво е бъдещето на дигиталния PR?

- PR индустрията се трансформира в резултат на невероятната скорост, с която се развива дигиталното пространство, и на революцията на новите социални медии. Така че дигиталният PR ще заема все по-значително място в разработването и изпълнението на кампаниите.

Как се промени поведението на клиентите в резултат на кризата?

- Клиентите са много по-взискателни и с право е така. Това от своя страна прави агенциите още подобри и конкурентоспособни. Стараем се да мислим като клиентите и да търсим варианти за максимален ефект, минимален бюджет и висока възвръщаемост на инвестициите. Така бизнесът на клиентите ще расте, което респективно означава, че и PR агенциите ще имат повече работа.

 Каква е вашата прогноза за 2010 г.?

- Бюджетите ще се формират много по-внимателно и ще се разпределят много по-разумно. PR кампаниите няма да спрат, просто ще се изменят непрекъснато. Една от отличилите се кампании на наградите на IPRA е изцяло във Фейсбук и генерира невероятен шум и големи печалби. Може да предположите, че след като се използва Фейсбук като канал, не би следвало да има значителни инвестиции. През 2010 г. ще има все повече кампании с неголеми бюджети и добри резултати.

Поводът

Конференцията на IPRA
Годишната конференция на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA) в Лондон даде възможност на специалистите по комуникации да дебатират по най-горещите теми в глобалната комуникационна индустрия. Тазгодишната конференция се фокусира върху това как се прави бизнес в PR сферата по време на криза.

Визитка

Коя е Мария Гергова
Мария Гергова завършва Техническия университет, специалност текстилен инженер. След това завършва финансов мениджмънт в УНСС и икономика и PR в Софийския университет. Започва кариерата си на PR специалист през 1993 г.
Следват множество специализирани курсове по PR и комуникации. Четири години е в съвета
на IPRA – международната PR асоциация, 4 години в борда на директорите на IPRA, а през 2009 г. заема поста президент на IPRA. Тя е най-младият президент в историята на международната асоциация, единственият от Централна и Източна Европа.
 Мария Гергова е управляващ директор на United Partners – PR агенция, създадена в началото на 1997 г. изцяло с български капитал. Агенцията е собственост на Мария Гергова и Гергана Василева.

Стр. 22

Още по темата:

Клиентите ще са все по-взискателни

в. Пари | Светлана САВОВА, управляващ директор на PR агенцията V+О Communication | 2009-11-17
 

Задава се нова ера в комуникациите

в. Пари | Любомир АЛАМАНОВ, управляващ директор на PR агенцията APRA Porter Novelli | 2009-11-17
 

One Response to “Мария Гергова, директор на PR агенция United Partners: В PR вече се търси максимален ефект с минимален бюджет”

  1. Владимир Йосифов Says:

    Преди много години в БДВО не разбираха какво говорех. Днес разбират ли ви г-жо Гергова ?

Leave a Reply