Кофас: 10 държави вървят по стъпките на БРИКС

Civitas Global Bulgaria I 17.04.2014

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне.В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си.

След десет години скоростно развитие, при страните от БРИКС се наблюдават признаци на забавяне. За 2014 година Кофас предвижда среден растеж 3.2 пъти по-нисък от средния, който тези страни са регистрирали за отминалото десетилетие. В същото време, други развиващи се страни ускоряват развитието си. Сред тях се открояват десет с перспективи при производството и с достатъчно финансиране, за да подкрепят експанзията си.

Въпреки че тенденциите при потреблението все още са в тяхна полза, БРИКС търпят по-слаб растеж поради адаптацията на предлагането и подчертано забавяне в инвестициите. Местният бизнес вече няма достатъчен производителен капацитет, за да посрещне все още силното търсене.

За да идентифицира обещаващите държави, на които в момента БРИКС отстъпват, Кофас посочва няколко критерия, два от които особено важни:
• Държави, които имат висок и ускоряващ се растеж и чиито икономики са разнообразни и устойчиви;
• Държави, които имат достатъчен финансов капацитет, за да подпомагат растежа (необходимо е минимално ниво на собствени средства в страната) без риск от създаване на кредитен балон или които все още нямат пазари на акции с подобен размер като на тези в държавите от ОИСР.

Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка: голям потенциал, потвърден от добра бизнес среда

Идентифицираните от Кофас развиващи се държави, които отговарят на всички критерии, са десет. Все пак, тези страни не са съвсем идентични по отношение на бизнес средата. Поради тази причина те могат да бъдат разделенина две групи:
• Колумбия, Индонезия, Перу, Филипините и Шри Ланка имат добър бизнес климат (A4 или B), подобен на този в БРИКС държавите към този момент.
• Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия имат много трудна (C) или изключително трудна (D) бизнес среда, което може да възпрепятстват изгледите им за растеж.

"Разбира се, ще бъде по-трудно за втората група от държави, които може да имат нужда от повече време, за да реализират напълно потенциала си за растеж. Въпреки това, проблемите в бизнес средата при тях са относителни: през 2001 г., управлението в Бразилия, Китай, Индия и Русия беше подобно на това в Кения, Танзания, Замбия, Бангладеш и Етиопия днес," казва Джулиен Марсили, директор „Странови риск” в Кофас.

Растежът на „новите развиващи се” страни ще поемат различна посока от тази на БРИКС

Въпреки това са налице и някои слабости в сравнение със ситуацията при БРИКС през 2000 г. Идентифицираните като „нови развиващи се” страни в момента представляват само 11% от населението на света, докато при БРИКС през 2001 г. този показател беше 43%. Освен това равнището на БВП е само 70%, спрямо това на БРИКС през 2001 г. Накрая, БРИКС отчетоха средно излишък по текущата сметка, докато „новите развиващи се” страни имат дефицит от около 6% на БВП.

"Имайки предвид, че растежът в развитите страни е структурно отслабен днес, „новите развиващи се” страни могат да имат по-малка полза от търговията към тези страни, отколкото БРИКС през 2000 г. Техните нива на растеж ще зависят повече от вътрешните им пазари и износ, отколкото от други развиващи се пазари," заключва Джулиен Марсили.

Въпреки по-малко оживената обстановка, новите развиващи се страни имат предимства пред БРИКС от 2001 г. Инфлацията при тях е около 2.8 пъти по-ниска, а нивото на публичен дълг е около 40% от БВП в сравнение с 54% за БРИКС в началото на периода.

 

Leave a Reply