Кой пие и кой плаща в телевизионния бизнес?

ТВ7, Добро утро, България | 11.01.2013

Водещ: Сега, уважаеми зрители, към един проблем, с който голяма част от вас са се сблъскали вече, а може да се сблъскат и след изтичането на днешния ден. Ако в рамките на днешния работен ден ТВ7 не постигне взаимноизгодна договореност с „Булсатком” по условията за излъчване на програмите ни, телевизията ще бъде принудена да прекрати сигнала си към оператора. Според проучване на АБРО някои от разпространителите на телевизионен сигнал укриват част от абонатите си. Как това ощетява не само телевизиите, но и зрителите, вижте в следващия репортаж?
От проучването на АБРО става ясно, че на българския пазар има оператори, които използват порочни схеми, за да имат повече приходи, и съответно по-малко разходи.
Мехти Меликов: Проучването, което направи АБРО, във връзка със сравнителната информация, с която разполагат телевизиите, потвърди, че има недобросъвестно деклариране на броя на абонатите в процеса на преговори между телевизиите и платформените оператори.
Репортер: Т.е. тези платформени оператори декларират по-малък брой абонати?
Мехти Меликов: Точно така. Практики, с които е логично пазарът да се бори, телевизиите да се борят, за да може достъпът на аудиторията до съдържание да бъде оправдано заплатен.
Таксите, които зрителите заплащат за дадена програма са един от основните източници на приходи за телевизиите. Те натрупват загуби при липса на прозрачност и коректно отчитане на броя на абонатите.
Мехти Меликов: Има нужда от изключително големи инвестиции. Тези инвестиции трябва да се възръвнат, което означава, че пазарът трябва да е коректно, трябва да е коректно построен и коректно действащ. Зрителите заплащат това съдържание чрез таксите, които плащат на платформения оператор. Друг е въпросът каква е структурата, разходите на платформения оператор. Ако той задържа огромната част от тези приходи за себе си, вместо да ги даде за права и телевизиите да могат да инвестират в съдържание. Ощетен отново е потребителят, разбира се, и телевизията, която пропуска възможността да произведе качествено съдържание.
Така най-големият губещ се оказва зрителят, чиито изисквания към телевизионната програма постоянно растат.          

Leave a Reply