Комисията по етика към БДВО вече има нов председател

БДВО I 22.02.2011

Милена Атанасова бе избрана да оглави КЕ за следващите две години

София, 22 февруари 2011 г.

Милена Атанасова, председател на БДВО за периода 2009/2010 г. бе избрана единодушно за председател на Комисията по етика към Българско дружество за връзки с обществеността за мандат 2011/2012 г.
Като независим орган, Комисията по етика провежда своите заседания отделно от Управителния съвет на БДВО – това беше причината да не бъде гласуван председател на Общото събрание на БДВО, което се проведе през януари т. г.
Г-жа Атанасова е член на БДВО от 2005 г. От 2006 г. е член на Управителния съвет на Дружеството, а през 2009 г. единодушно бе избрана от Общото събрание за председател. След успешен двегодишен мандат, Милена прие да се нагърби с още по-отговорна задача – да пази и популяризира етичните, добрите практики в сферата на комуникациите по всички възможни начини, със съдействието на своите колеги от Комисията, които са вече общо 7 души.

„Изключително се радвам, че ще мога да работя точно с тези хора. За мен екипът е много важен и практически е формалност кой е начело, защото в Комисията по етика всяко мнение тежи еднакво. Вярвам в личния пример като един от най-ефикасните методи за стимулиране на хората към положителни действия. Убедена съм, че всички от Комисията по етика ще даваме добър личен пример за етична работа и обективна оценка на колегите от бранша. Надявам се този мандат да допринесе много за популяризирането на добрите практики в областта на комуникациите и ограничаването на лошите такива.”

Припомняме, че на последното Общо събрание, бе избран нов състав на Комисията по етика, както следва:

1.Андрей Велчев – Експерт „Комуникации“, ЧЕЗ България;
2.Ванина Ханджийска – Главен експерт „Вътрешни комуникации и PR”, ЗАД “ДЗИ”;
3.Ева Широкова – PR специалист, Apeiron Communication;
4.Елица Наумова – Мениджър „Маркетинг и връзки с обществеността“, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”
5.Мила Миленова – Експерт „Връзки с обществеността”, ТАНДЕМ-В ООД;
6.Милен Филипов, преподавател по PR в Бургаски свободен университет;
7.Милена Атанасова – специалист на свободна практика;

Милена Атанасова e магистър по специалност Българска и чешка филология във Факултета по Славянски филологии на СУ „Св.Климент Охридски” (2001) и бакалавър по специалност Психология във Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” (2005). В практиката си преминава през различни обучения по комуникации – BBC world service trust, LSPR, Advanced master class in event leadership и мн. др.
Работи в областта на комуникациите от 1999 г. като през годините практикува в различни сфери – изкуство, реклама, интериор и дизайн, фармация, медии, индустрия и търговия. Била е Мениджър Връзки с обществеността в компании като Хигия АД, Българска Радиокомпания, Communicorp. Ltd. и Ficosota Syntez Ltd. От 2009 г. разработва собствен бизнес в сферата на комуникациите.

Leave a Reply