Комисията по професионална етика бе сезирана за нарушаване на Етичния кодекс

www.bdvo.org I 15.07.2014г.

На 11 юли 2014 г. Комисията за професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността (КЕ) бе сезирана за нарушаване на Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Съгласно утвърдените Правила за работа и Процедура за разглеждане на жалби и сигнали за етични казуси, КЕ стартира работа по случая като се свърза с ответната страна и изиска информация по повод получения сигнал. До приключване на случая, Комисията работи, спазвайки правилото за пълна конфиденциалност, като в рамките на предвидените срокове и след като се запознае с наличната и допълнително събраната информация, ще излезе с позиция, която ще бъде публично оповестена.

Припомняме, че сигнал може да подаде всеки гражданин или организация, смятащ, че нечии действия нарушават Етичния кодекс на ПР специалистите в България.

Комисия за професионална етика към Българско дружество за връзки с обществеността 

Оригинална публикация 

Leave a Reply