Комуникация от ново измерение

Anett&Co I 23.01.2012

На фона на непрекъснато усъвършенстващите се технологии за мобилни телефони и особено мобилния интернет, QR кодовете са се превърнали в идеален инструмент за бърз достъп и ефективно използване на мобилната мрежа.

Названието QR идва от съкращението Quick Responce code (от анг. код с бърз отговор). Той представлява дву-измерен матричен код, напечатан върху офлайн носител или с други думи – баркод, но с прикачен към него URL адрес. В днешно време този тип кодове са станали доста популярни тъй като имат способността да пазят голямо количество информация с възможност за голяма скорост на сканиране и прочит на информацията, съхранявана в тях. Тази технологична новост позволява на модерния потребител мигновено да реагира онлайн на рекламно послание, дотигнало до него в реална среда. Единствено условие да премине по моста, свързващ дигиталния и реалния свят, е да разполага със смартфон и инсталиран четец за QR кодове.
През изминалата година този тип носители на информация добиха огромна популярност сред потребителите на смартфони и в традиционната медиа. Все повече представители на бизнеса прегръщат идеята да използват QR кодове в свои кампании – големи компании и находчиви предприемачи прибягват до тях, за да споделят конкретна информация с потребителите на продуктите си. Проучване, проведено от Nellymoser и публикувано от MediaPost, показва, че броят на QR кодовете, публикувани в 100те най-четени списания в САЩ, е скочил с 476% през първите 9 месеца на 2011 година. Друго проучване на iModerate Research Tecnologies и Chadwick Martin Bailey сред американските граждани и притежатели на смартфони пък разкрива за какво сканират потребителите най-често QR кодове. Резултатите сочат, че цели 18% от тях правят покупка след сканиране на QR кода. Те се възползват от евентуални намаления, бонуси, отстъпки и т.н. 21% от респондентите пък заявяват, че сканират QR кодове, за да могат да споделят дадена информация.
В България групата потребители, използващи QR кодове, не е голяма, но се увеличава все по-бързо. Нарастващият интерес провокира най-иновативните бизнес агенти да ги превърнат в естествен начин за комуникация с тази група. Информация за даден продукт, събитие или оферта, лични контакти – това е малка част от широкия набор от приложения на кода. От ресторант – винарна „Di Wine”, например, дават възможност на клиентите си за директен достъп до страницата им във Facebook. Социалната мрежа пък им позволява бързо да отреагират на отправени предложения от страна на заведението, да се запознаят с ново меню или събитие, да разгледат снимки от галерията или да коментират интересна публикация. Това е комуникацията от ново измерение. 

Leave a Reply