Конкурс “Еврофондовете в българските медии”

www.dnevnik.bg I 13.11.2010

Обявен е журналистически конкурс "Еврофондовете в българските медии". В него могат да участват материали, които отразяват проект или програма, съфинансирани от еврофондовете.  

Конкурсът се организира от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислaв Дончев и се провежда в рамките на информационната кампания за популяризиране на оперативните програми.

Награди

За автора на най-добрата публикация е осигурено обучение в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Холандия. Останалите отличени участници ще получат парични награди.

Изисквания и кандидатстване

Настоящият конкурс е насочен както към медии, така и към отделни автори на публикации.

Журналистическите материали трябва да представят проект или програма, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Няма ограничения за жанровете, типа медия и начина на разпространение. Конкурсът се провежда в три категории: електронни, печатни и "нови" медии.

За да бъдат включени в конкурса, публикациите трябва да бъдат номинирани от медии, читатели или от самите автори.

Материалите трябва да са публикувани в периода от 1 януари 2007 г. до 6 декември 2010 г.

Краен срок: 6 декември 2010 г.

Допълнителна информация можете да намерите наинтернет страницата на конкурса.

Оригинална публикация

Leave a Reply