Красен Станчев, Илко Семерджиев и Лъчезар Богданов ще говорят за “Икономика на здравеопазването”

Институт за пазарна икономика I 19.09.2011

Семинар за журналисти на тема: "Икономика на здравеопазването"

Клубът на икономическите журналисти организира семинар на тема: "Икономика на здравеопазването". Семинарът ще се проведе на 27 септември 2011 г. от 9:00 до 13:30 часа в София. Лектори на семинара са д-р Красен Станчев, Лъчезар Богданов и д-р Илко Семерджиев.

Програма:

8:45 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:45 Първа сесия — Икономика на здравеопазването: определения на понятията,здравето като услуга, участниците като потребители и производители на здравна услуга, стимули за поведение, основни характеристика на пазара и информационни асиметрии. Произход и проблеми на сегашни здравни системи.
9:45 – 10:30 Втора сесия — Модели за създаване на здраве: ефекти от избора на регулация върху стимулите за участниците, модели за справяне с несъвършенствата на пазара, ползи и недостатъци при различните модели, рискове на избора и цена на регулациите. Реформи и липса на реформи в здравеопазването: опитът на Великобритания, Холандия, Грузия и Казахстан.
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 11:45 Трета сесия — Здравната реформа в България през периода 1990-2011 г.
11:45 – 12:30 Дискусия, оценка, връчване на сертификати.
12:30 – 13:30 Обяд

Желание за участие можете да заявите до 21 септември 2011 (сряда) на e-mail адрес: mariana@ime.bg или на телефон: 02 952 62 66. 

Leave a Reply