Кристина Спасова, “Кей Ем Ком” ООД: Попитайте министрите как раздават милионите

в. Капитал Daily | Светлана ГЕОРГИЕВА | 23.08.2012

- Попаднахте в центъра на скандала с парите по Програмата за развитието на селските райони (ПРСР).

- Изпълнили сме всичко в срок. Платили сме за рекламна кампания във всички големи агросайтове, която ще започне на 31 август. Ако увеличим усвояването по нея, няма да се изгубят евросредства. Нашата поръчка е съвсем малка, понеже сме малка фирма. Не сме под закрилата на министър Найденов, както се писа, защото бюджетът на програмата е 36 млн. лв., а ние сме усвоили 0.1% от него. Министрите раздават поръчките. Попитайте ги как се раздават милионите, пазарът е затворен за младите хора. Ние сме се опитали да пробием като млада фирма. Кандидатстваме навсякъде, където можем да пробием. Много други поръчки не сме спечелили, декласирали са ни и други администрации.

- Не сте ли в конфликт на интереси, след като сте работили в агенцията по храните?

- Работила съм и в пътната агенция. Администрацията няма какво да предложи на млад човек. Агенцията по храните няма нищо общо с ПРСР.

- Но са под една шапка – министерството на замеделието.

- Нито съм била ръководител там, нито съм имала вътрешна информация за поръчките на министерството.

- Вие как разбрахте за нея?

- Получихме покана. Канени са и други фирми. Критерият беше най-ниска цена и ние спечелихме. Нямам информация за останалите участници.

- Колко пари сте получили досега и колко сте похарчили?

- Досега сме получили 15 833.33 лв. Проектът ще приключи на 12 януари 2013 г. Досега със собствени средства сме платили рекламата на програмата, която струва над 10 хил. лв. Техническите разходи, свързани със самата страница, също са около 10 хил. лв.

- Това не са ли твърде много пари за една фейсбук страница?

- Това не е обикикновен профил, а сме изработили приложение, за което сме синтезирали 20 хил. страници документи, за да станат разбираеми за хората. Това отне два месеца. Освен това страницата е тествана, коригирана. Готови сме 10 дни преди крайния срок.

- Свързани ли сте с фирмите "Ди енд Ди", както и с другия участник в поръчката – "Ем енд Марк" на Антони Стоев, който е другият участник, спечелил поръчката за писане по форумите?

- Бивш служител съм на "Ди енд Ди", работила съм за тях преди години. Направихме консорциум заради големите поръчки, на които не се допускат малки фирми като нас, но така и до момента не сме кандидатствали. Не познавам Антони Стоев.

- Казвате, че сте малка фирма, но сте успели да си купите два скъпи офиса за 500 хил. лв. и дялове в предприятие за биохрани за 390 хил. лв. само след няколко месеца дейност. Банкови заеми ли теглихте?

- В началото бяхме в офис под наем, но провеждаме обучения и тренинги и решихме да си купим собствени помещения. Не сме теглили кредит, а се договорихме с продавача и плащахме на вноски цената в продължение на 7 месеца. Сумите за дяловете в биохраните още не са платени. Работим и изплащаме поетапно.

- Какъв точно е предметът на дейност на дружеството ви?

- PR, финансови и маркетингови консултации, анализи, обучения, тренинги. Осем-девет човека работят във фирмата. Опитваме се да се развием в различни посоки. Имаме големи корпоративни клиенти.

Стр. 6

Leave a Reply