Кризата е полезна за пазара

в. Пари | Александър ДУРЧЕВ, изпълнителен директор на All Channels | 2010-04-20 

Кризата се отрази положително на ПР пазара. Много от компаниите, включително и All Channels, станахме много по-дисциплинирани в харченето на бюджетите на нашите клиенти. Вече водещо при създаването на един комуникационен проект не е как да постигнем по-широка публичност, а как да ангажираме публиката с нашата кауза.
Това налага на специалистите в областта да разширят кръгозора си отвъд класическите комуникационни маркетинг инструменти. Според мен това е и бъдещето на нашата професия – създаването на комуникационни платформи с разнообразен инструментариум и канали, които помагат на потребителя да комуникира с любимата си марка. Комуникационните канали също драматично се промениха за по-малко от година. На интернет все по-често се гледа като на водеща среда при планирането на кампаниите. Това превърна Facebook и Twitter в един от предпочитаните онлайн инструменти за комуникация с потребителите. Това крие голям риск за ефективността на кампаниите, организирани там.
От друга страна, не трябва да забравяме, че Facebook всъщност е лична онлайн среда. Бомбардирането на това пространство с корпоративна информация или такава, прикрита зад социални каузи, скоро рискува да се превърне в груба намеса в личното ни пространство. Ето защо за комуникационния специалист е особено важно да бъде много деликатен, премерен и умел в използването на социалните мрежи.

Стр. 22-23

One Response to “Кризата е полезна за пазара”

  1. Три наши ПР агенции на финала на SABRE Awards | PR&Медиа Новини Says:

    [...] Кризата е полезна за пазара, Александър ДУРЧЕВ, изпълнителен директор на All Channels  [...]

Leave a Reply