КТБ АД сезира Етичната комисия за печатни медии

www.inews.bg I 13.02.2014
 
 Корпоративна търговска банка АД подаде сигнал до Етичната комисия за печатни медии към фондация "Национален съюз за журналистическа етика", че вестник "Сега" злоупотребява с доклада на Европейската комисия – EU Anti-Corruption Report и по-конкретно – с ANNEX BULGARIA to the EU Anti-Corruption Report.
 
В коментар на вестник "Сега", брой 30 от 05.02.2014 г., озаглавен "Брюксел за България: не е цирк, а менажерия", и отпечатан на стр. 9 и 10, авторът Светослав Терзийски публикува неверен текст, като твърди, че цитира доклада на Европейската комисия.
 
Терзийски предварително и изрично дефинира измисления от него цитат като информация от доклада, оформя го графично с кавички и не оставя място за съмнение.
 
Точният текст от коментара, публикуван във в. "Сега", гласи:
 
"Делян Пеевски "спорна фигура начело на ДАНС, станал повод за безпокойство както в България, така и в чужбина". Единствено той е удостоен с двойно внимание в доклада, защото попада и в сектора за медиите, където се казва, че "собствеността на медиите е все по-концентрирана в ръцете на едни и същи лица (Пеевски, майка му Ирена Кръстева и "кредитора" им Цветан Василев), което компрометира независимостта на издателствата".
 
След прочит на докладите на Европейската комисия – EU Anti-Corruption Report и на ANNEX BULGARIA to the EU Anti-Corruption Report и проверка на официално посочените източници на информация, послужили за изготвянето им, се вижда, че името на Цветан Василев, Председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД, не се споменава в посочения от журналиста контекст, нито по друг повод.
 
Твърдението, че Цветан Василев е "кредитор" на Делян Пеевски и на майка му Ирена Кръстева, също не отговаря на истината.
 
Вестник "Сега" е сред първите медии, подписали Етичния кодекс на българските медии. Като публикува невярна и непроверена информация от името на Европейската комисия, изданието нарушава поетите ангажименти при подписването на този кодекс, сред които:
 
- Да предоставя достоверна, точна и проверена информация на обществото, без преднамерено да скрива или изопачава факти;
 
- Да не публикува информация, за която знае, че е невярна;
 
- Да не подвежда обществото и ясно да посочва къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци;
 
- Ясно да разграничава фактите от коментарите и предположенията;
 
- Да проверява информацията преди нейното публикуване, като търси и използва различни източници, и доколкото е възможно да посочва нейния произход;
 
- Винаги да посочва, когато информацията не е потвърдена;
 
- Предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.
 

 

Leave a Reply