Курс: “Бранд мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации”

M3 College I 3.02.2013
 
Кога: 5 февруари – 28 февруари 2013 г., 18.30-20.30 ч.
Къде: София, M3 College, ул. "20 април" №26
Достъп: Такса участие
Организатор: M3 College

Този курс ще Ви запознае с модерния бранд и неговия мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации (ИМК), рекламата, дизайна, творческия процес; ще придобиете знания и умения, които да Ви помогнат във Вашата професионална реализация като успешни бранд мениджъри или като професионалисти в много области, за които успешният бранд е от значение.

Специален акцент в програмата е поставен на комплексното решаване на проблемите в бранд мениджмънта от гледна точка на ИМК, предизвикателствата на пазара в комуникационната ос проблем–решение и способността за управление на бранда индивидуално и в различни екипи според техните компетенции и умения.

В процеса на обучение се използват модерни форми на преподаване, като се залага на проактивното отношение на курсистите; дискутират се различни казуси и случаи от добрата бизнес и комуникационна практика, свързани с успешния бранд мениджмънт; разглеждат се анализи и изследвания, богат визуален материал.

Теми в програмата:

Теория:
1. Бранд и бранд мениджмънт;
2. Идентичност, дизайн и имидж;
3. Етапи в създаването на бранд платформа и бранд позициониране;
4. Модерните тенденции в разбирането на потребителите и решаването на проблеми, свързани с тяхната ключова роля по отношение на модерния брандинг – приложение на идеите за активните потребители (prosumers);
5. Емоционалният брандинг;
6. Бранд мениджмънт, интегрирани маркетингови комуникации и стратегическо планиране;
7. Управление на бранд комуникациите: от бранд позиционирането през агенционния и творчески бриф към комуникационната агенция до медиите и потребителите;
8. Успешният бранд и силата на модерния дизайн – проблеми, решения и перспективи.

Практика:
1. Бранд платформа и позициониране (Case studies);
2. Създаване на бранд платформа под ръководството на преподавателя;
3. Създаване на комуникационно задание, свързано с бранд комуникации (Agency Communication Brief & Creative Brief) и мениджмънт на примерни комуникационни проекти и продукти за медиите;
4. Бранд мениджмънт и работа в комуникационни екипи – ролеви игри;
5. Мениджмънт на проекти, съобразени с професионалната специфика на курсиста;
6. Оценяване и оптимизиране на комуникационните активности (Checklist) за активностите на бранда – индивидуална работа.

Лектор: Стефан Серезлиев

Формат:
Семинар

Лектор:
Стефан Серезлиев

Хорариум:
18 учебни часа

Допълнителни материали:
Материалите ще се получават на място и ще са съобразени с практическата насоченост на курса

Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.

Цена на курса:
180 лв.

Начин на плащане:
В брой и по банков път

Оригинална публикация 

One Response to “Курс: “Бранд мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации””

  1. корпоративни езикови обучения Says:

    Интегрирането на маркетинкови комуникации зависи пряко и от владеенето на английски език у служителите. Затова само мога да препоръчам организирането във фирми на корпоративни езикови курсове. Те са удобни за служителите и за работодателите.

Leave a Reply