Максим Бехар лектор на световен PR форум

в. Труд | Стефан МИЛАНОВ | 2010-02-07 

Максим Бехар ще говори за новите комуникации, модерния пъблик рилейшънс и социалните мрежи на първия форум, посветен на публичните комуникации, в Давос, Швейцария. Форумът Communications on Top се открива на 8 февруари и се провежда веднага след края на Световния икономически форум, поради което много от присъстващите ще вземат участие в PR събитието.
Темата на Максим Бехар, който е единственият представител от Източна Европа на форума, е посветена на новите социални медии и тяхното влияние върху публичните комуникации. На събитието ще има три пленарни сесии и десет кръгли маси с участието на едни от най-добрите PR експерти от целия свят.
"Това без съмнение е голямо признание за много бързото и динамично развитие на PR бизнеса в страната ни", каза Максим Бехар. Той ще бъде модератор и на целия първи ден от форума.

Стр. 12

Leave a Reply