Мануела Тотева, ръководител “Комуникации” в Аурубис България: Ние сме балансьорите между корпоративния и обществения интерес

Икономика | 10.12.2015 

В основата на моята работа е да управлявам процесите така, че да срещам разбиране у всички

Работи в сферата на комуникациите през последните 14 години за организации като Българската търговско-промишлена палата, МЕТРО Кеш енд Кери, Пощенска банка, както и като консултант в агенции за компании от различни сектори. От 2010 г. е ръководител "Комуникации" в Аурубис България, където отговаря за комуникацията със служителите, корпоративната социална отговорност и цялостния образ на компанията навън. Образованието си по "Връзки с обществеността" получава във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет и Chartered Institute of Public Relations – Лондон. Специализира финанси в Международния банков институт – София и индустриален мениджмънт в ХТМУ. Член на УС и председател на Българско дружество за връзки с обществеността за 2017 г., член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD), Омъжена, с едно дете.
Избрах тази професия, защото ме провокира с липсата на рутина и наличието на непрестанна динамика във всеки един момент. Дава ми възможност ежедневно да уча и да общувам с хора, което ме развива като професионалист и личност.
Да поддържаш корпоративната комуникация на голяма компания е голяма отговорност най-вече към репутацията на въпросната компания, както и към екипа, с който работиш, а той обикновено е многочислен.
Моята работа изисква отдаденост, страст, гъвкавост, концентрация, мултифункционалност, етика. Иска се умение да пишеш грамотно и със стил – нещо, което за съжаление се среща все по-рядко.
Това, което е невидимо в моята работа, са трудът, времето и усилията, които стоят зад всяка една кампания, събитие или прессъобщение. Често се пренебрегва и неглижира аналитичният подход в нашата професия, способността за усвояване на голям обем информация и взаимовръзки, която да бъде "преведена" на обществеността със съответното послание и правилния канал за достигане. Ние сме балансьорите между корпоративния и обществения интерес в най-позитивния смисъл.
Най-тежките моменти за корпоративния ПР са ситуациите на комуникационна криза. Но ги възприемам не толкова като "тежест", а по-скоро като предизвикателство, надграждащо опита. Трудност е да се сблъскаш с неетично поведение на колеги или медии, както и цялостното ниво на грамотност и информираност. Вярвам в професионалното образование и младото поколение.
В основата на моята работа е да управлявам процесите така, че да срещам разбиране у всички и да умея да убеждавам различни целеви публики, дори и у дома.
Голямо удовлетворение ми носи усещането за баланс между личен живот и работа, когато е успешно постигнат.
Добре е да се знае, че в тази професия не съществуват етикети, както доста често се приписват. Това е сериозен бизнес, който се развива все повече, има стратегическа роля в управлението на компаниите и чието значение нараства все повече с развитието на дигиталните комуникации.

Стр. 99,100

Leave a Reply