“Маркет ЛИНКС”: Нов лидер сред всекидневниците

в. Класа | Цветелина СТОЯНОВА, "Маркет ЛИНКС“ | 04.07.2011

Вестник "Телеграф“ излиза начело

Въпреки активните усилия да се докаже чрез медийни изследвания, че вестниците "24 часа“ и "Труд“ продължават да поддържат водещата си позиция, резултатите от изследванията на агенция "Маркет ЛИНКС“ показват категорично, че на медийния пазар в групата на лидерите се е утвърдил нов играч – в. "Телеграф“. За периода от февруари до април 2011 г. по среднодневен обхват от националната аудитория над 15-годишна възраст в страната "Телеграф“ (10,6%) има същия дял като в. "Труд“ (10,5%) с малка преднина пред "24 часа" (8,6%). По същия показател в София "Телеграф“ (24,6%) води "Труд“ с 10%.
Значимите разлики между резултатите на "Мeдия консултант" и тези от публикувани във вестниците "Труд" и "24 часа" и изследванията на "Маркет ЛИНКС" могат да се обяснят с различните индикатори – т.е. формулировката на въпросите, задавани към респондентите. Среднодневният обхват се изчислява чрез въпроса: "Кой всекидневник четохте вчера", по тъй наречения метод Day After Recall, който се задава всеки ден през определен наблюдаван период. Това е възможно най-точният метод за измерване на обхвата на една печатна медия. Измерване на читаемостта на една печатна медия чрез индикатори с неясен времеви обхват, като например: "Кой вестник четете най-често?" или "Кой е предпочитаният от вас вестник?", чрез които напоследък се утвърждава лидерството на двата дългогодишни лидера в публикациите на техните страници, обикновено дава доста по-завишени резултати от реалните.
Очевидно е, че на пазара на печатни медии настъпват промени, които не са приятни за дългогодишни лидери.

- Д-р Стоянова, как бихте обяснили отсъствието на вестници като "Пари", "Класа" и "Дневник" от вашите данни? Означава ли това, че те нямат аудитория?

- Отсъствието на ежедневници от списъка на тези с резултати над статистически значимите, като например "Пари", "Класа", "Дневник", не е показателно за тяхната читаемост и значимост. Тези вестници са с икономическа тематика и аналитичност и са насочени към специфични нишови целеви групи – т.нар. взимащи решения – хора на бизнеса, управленската администрация и интелектуалния елит. Тези сегменти обикновено не попадат в национално представителните извадки или не в мащаба, в който присъстват сред населението. Въпреки че са с много по-малка аудитория, тези вестници имат важна роля чрез въздействието си върху влиятелните читатели – хората, които вземат решения за съдбата на преобладаваща маса читатели, т.е. на нацията.
Изследвания на аудиторията на печатните медии на "Маркет ЛИНКС" не са поръчани от никоя медия и са напълно неутрални, като имат за цел да покажат реалната ситуация в страната.

Стр. 2

 

Leave a Reply