Media Index – наблюдение на медиите – годишен доклад, 2010

Фондация "Медийна демокрация" I 17.01.2011

Media Index – наблюдение на медиите – годишен доклад, 2010

НАБЛЮДЕНИЕ НА МЕДИИТЕ

ГРАФИЧЕН ДОКЛАД

Годишен доклад
Март-ноември 2010 г.

Маркет Линкс

Фондация "Медийна демокрация"

Оригинална публикация 

Leave a Reply