МЕДИА ЗОНА на специализираните изложения

Интер Експо Център I 4.04.2013

Повече информация за медиите и повече реализирани бизнес контакти са сред основните цели пред изложбения комплекс на София за предстоящите форуми

Интер Експо Център – София (http://iec.bg/bg) работи целенасочено за подпомагане развитието на бизнес контактите в различните направления на индустрията. Всяко едно специализирано изложение отразява, както ситуацията в бранша за страната и региона, така и тенденциите за развитие.

Екипът на изложбения комплекс разработва проект „Медиа зона“ на всяко изложение от началото на 2013г. В специално обособена площ се организира провеждането на индивидуални разговори – интервюта с участници в специализираните изложения. На компаниите се предоставя възможност за директно представяне на продуктите и услугите, с които участват във форума и за обръщение към техните потенциални партньори и клиенти. ПР специалистите на Агенция Булгарреклама (http://iec.bg/bg/about/bulgarreklama) са си поставили амбициозната цел да са максимално полезни на участниците в изложенията, като по този начин добавят още стойност на представянето им.

Успешен е и новият формат – дискусия тип „Работна закуска“, който компанията реализира вече два пъти преди изложенията за хранително вкусовата промишленост и СИХРЕ в края на 2012г. и в средата на март преди Българска Строителна Седмица 2013г. Целта на Интер Експо Център – София е да бъде максимално полезен на бизнеса и като негов партньор да работи за решаване проблемите на конкретните индустрии. Партньор при провеждането на срещите е Лаура Кетъринг (http://www.lauracatering.com/), а домакин – ресторант „Враня“(http://restaurantvranya.com/) в хотел Рила в столицата. Дискусиите „Работна закуска“ се провеждат на кръгла маса, по време, на която се обсъждат наболелите проблеми на всеки бранш и се търсят нови решения. На срещите присъстват представители на браншовите организации, държавните институции и водещите медии.

Всяко интервю от специализираните изложения, както и записи от провеждането на „Работните закуски“ се публикуват в You Tube канала (http://www.youtube.com/InterExpoCenterSofia) на изложбения комплекс, което от своя страна води до все по-голяма популярност на предлаганите иновации.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс (http://iec.bg/bg) и в социалните мрежи Facebook (https://www.facebook.com/interexpocenter) и LinkedIN (http://www.linkedin.com/company/2726562?trk=tyah).

Leave a Reply