Медии в услуга на клиента

в. Капитал | Весислава АНТОНОВА | 2010-01-09

Телевизиите ще опитат да не намаляват повече цените на рекламата си

Макар че са изправени пред прогнозите за още по-слаба година, телевизионните оператори в България не смятат да намаляват цените, на които продават рекламното си време, и ще се борят за всеки лев, който компаниите отделят от маркетинговите си бюджети.
В началото на 2009 г., когато вече се усещаха първите негативни въздействия на икономическата криза, за пръв път големите тв канали обявиха по-ниски тарифи след 10-годишен непрестанен ръст. Грубата справка, която направихме (виж графиките) за промените в цените на рекламата, показват, че каналите са се върнали на нивата си от 2006 г., с уговорката, че пазарните дялове, генерирани от тв каналите, тогава и сега са бил съвсем различни, защото каналите и конкуренцията се развиха през последните три години.

Без намаления

През януари 2009 г. bTV свали цените за реклама с 26%. После я последва "Нова тв". Решенията на двата най-гледани канала рефлектираха и върху поведението на по-малките канали. Различното сега е, че те се отказват от подобен ход, но пък дават заявка, че ще са по-гъвкави по отношение на рекламодателите.
Допитахме се до медиа агенции и до рекламните отдели на самите медии, за да разберем как се справят с финансовата криза и какви стратегии за рекламната политика на медиите си обмислят в началото на новата година. Ако се вгледате в авторекламите на основните ефирни тв канали – bTV, "Нова тв", БНТ, ProBG, те сякаш геройски се опъват на кризата и рекламират новите си мащабни тв проекти, защото изпитаната формула атрактивна програма, повече зрители, респективно и рекламодатели, не се е променила. Тв каналите са по-скоро оптимистични пред кризата. След свалянето на цените bTV и "Нова" преминаха към изготвянето и предлагането на специални оферти, след като и двете телевизии (първо "Нова", а после и bTV) включиха в стратегиите си по-малките си канали – "Диема" и bComedy и bCinema.
"Ако приемем, че разпределението на парите на пазара се определя на база дела от гледаемостта, който всяка от телевизиите има, предвид факта, че делът на bTV е не само стабилен, но и растящ през 2009 г. спрямо 2008 г., като в момента е над 40%, притесненията ни са малко. Още повече че през 2009 г. лансирахме два нови канала, които предлагат на аудиторията алтернатива на bTV и съответно много по-добро покритие за кампаниите на клиентите ни", коментира директор "Продажби" на bTV Весела Димова. В началото на миналата година след сливането на "Нова тв" с каналите "Диема" MTG (шведската компания – собственик на "Нова" и "Диема") представиха нов начин на продажба на рекламното си време. "Тази промяна се прие добре на пазара. В тази връзка не предвиждаме промени през настоящата година", обясни директорът "Продажби" в "Нова тв" Красимира Василева.

Тв прогнози

Според Василева в началото на годината "рекламодателите са активни, но предпазливи и най-вероятно ще запазят това поведение през годината". Колежката й от bTV Весела Димова пък е на мнение, че дългосрочните договори са изгодни както за телевизиите, така и за самите рекламодатели. Според нея в такива случаи "медиите разчитат на даден бюджет, а клиентите се възползват от значителни подобрения в цената. Важно е да отбележим, че за нас едногодишните договори не са дългосрочни, а стандартни, но сме имали случаи, в които сме сключвали договори за период, по-дълъг от една година. В тези случаи сме готови да предоставим и повече облекчения. Разбира се, има рекламодатели, които не правят гаранции, но те знаят на каква цена вземат това решение. Като цяло нашата политика предлага максимална гъвкавост на рекламодателите", коментира Димова.
Не по-различна е и позицията на директора "Продажби" в "PRO BG медиа груп" Разван Атанасеску. Той е на мнение: "Общата тенденция на пазара е рекламодателите все още да са предпазливи, но и готови да действат и реагират на най-важните промени."
Сериозни реформи в политика си направи и БНТ, която през изминалата година стигна най-ниските нива на приходи от реклама в последните години и сега се опитва да промени картината. Прогнозата на директора на отдел "Маркетинг и реклама" в БНТ Дима Кирова: "През 2010 г. ще се запази съотношението на разпределение на рекламните приходи между основните тв канали на пазара – в настоящия момент разпределението им зависи в много по-голяма степен от уменията на мениджърите по продажби, отколкото от претенциите на една или друга телевизия да бъдат възприемани като национални."
През новия тв сезон каналът, който спечели още през миналата година ефирни честоти във всички големи български градове – TV7, ще се развие като пета национална телевизия (въпреки че няма национален програмен лиценз) и също ще се бори за парче от рекламната торта. "За TV7 на този етап не смятам, че ще има особени промени в рекламната политика освен оптимизиране на начина на предлагане на реклама към клиентите. Цените са достатъчно ниски, за да бъдат допълнително намалявани. Освен това телевизиите с по-малка аудитория пострадаха най-много от кризата и намалените бюджети за реклама през миналата година и се надяваме, че нивата на инвестиции няма да бъдат допълнително намалявани", коментира управляващият директор на медиата Светлана Василева. Тя обясни, че истинската промяна за канала "ще настъпи при старта на новата програмна схема и новия, облик на TV7, което смятам, че ще бъде достатъчно добре отбелязано от зрителите, съответно и от рекламодателите", убедена е Василева

Медии в промоция?

Ето изказване на главния изпълнителен директор на медиа агенцията ZenithOptimedia за Централна и Източна Европа Андраш Виг, направено през пролетта на 2009 г.: "През последните три години повечето от пазарите в ЦИЕ имат двуцифрено увеличение на цените на основна база. Очевидно това се беше превърнало по-скоро в навик, но в същото време имаше допълнително търсене. Телевизията ставаше по-скъпа, аудиторията не растеше или поне беше много фрагментирана и следователно [цените за достигане до определен дял от аудиторията] ставаха все по-скъпи. И България беше на челно място в тази тенденция заради ограничения брой канали, ограничения брой търговци на тв време и заради начина, по който се променяше тв публиката. Но ние виждаме на повечето пазари, че търговците на тв реклама стават все по-гъвкави."
Анализаторите от местните медиа агенции също отчитат, че всички се опитват да бъдат по-гъвкави. Според управляващия директор на медиа агенция InitiativeMedia Club Катерина Буюклиева: "За да си по-гъвкав обаче, трябва да имаш много познания. Защото, от една страна, е важно да съобразиш офертата си за всеки конкретен случай, от друга страна, е важно да наложиш правила, така че да няма случки, в които една сделка да те аргументира като продавач. Не мога да кажа, че медиите са в промоция, в никакъв случай, но се усеща желанието да бъдат гъвкави."
Директорът на медиа агенция MediaS SMV Татяна Лозович е на мнение, че тв каналите "продължават политиката от миналата година". И тя отчита: "Телевизиите са по-гъвкави и отворени за различни проекти. Всяка телевизия има собствена политика за ценообразуването. То невинаги рефлектира върху тарифата им като намаление на цени, а по-скоро в бонусни излъчвания, допълнителни отстъпки и т.н. Също така, не трябва да забравяме, че поведението на всяка една от телевизиите зависи от качеството на програмата, гледаемостта й, броя на присъстващи рекламодатели. Мисля, че така ще бъде и тази година. Подходът към рекламодателите ще бъде адаптиран спрямо ситуацията, в която се намират в момента, за да има ползи и за двете страни в сделките."
Катерина Буюклиева казва: "Когато сме в година на криза, медиите много свалят гарда, за да спечелят рекламодател. Така или иначе перспективата е да върви нагоре пазарът и е удачно в такъв момент да пребориш медиа за двегодишна сделка. То е във взаимен интерес – медиата има сигурност, че ще може да си развива програмите, спокойствието, дадено от рекламодателя, че този ресурс е на разположение на медиата, от друга страна, рекламодателят е окей, защото, медиите гарантират определена програмна схема."
Според Буюклиева обаче външният наблюдател лесно може да се подведе за състоянието и движението на българския медиен пазар, тъй като той се отчита по брутни цени, тоест това, което дадена телевизия или печатна медиа е обявила в официалната си тарифа. "Когато работи мониторинг системата, тя отчита, че в bTV е имало 100 единици пари, в "Нова тв" – 70, в БНТ – 50, и т.н. и всички се борят да влязат в тази питка." Затова и брутните цени се държат високи чисто стратегически. "За да можеш да влезеш в битката, не сваляш брутните цени. Това ти променя статуса и никой не иска да губи позиция, защото първото, за което пита рекламодателят, е какъв ти е пазарният дял. Има изключително грамотни рекламодатели, които изискват питката да не бъде направена с брутните пари, а да бъде направена с рейтинг точките, да речем, или някакъв друг показател, или цена за рейтинг точка – тогава картината е съвсем различна", обяснява Буюклиева. Тя припомня: "Това е и причината много от чуждите наблюдатели да казват, че при нас медийната инфлация е много голяма, че брутните инвестиции не съответстват на нетните, че няма никаква реална оценка кой рекламодател колко е голям, защото ти го следиш само по брутни инвестиции, което пак не е съвсем коректно."

Прогноза 2010

Татяна Лозович не очаква да има увеличение на рекламните приходи на тв каналите в края на годината. Буюклиева пък смята, че това, което все пак няма да бъде загубено от телевизиите през тази година, е делът им от общия рекламен пазар, тъй като те са една от най-добре измерваните медии от гледна точка на аудитория. Тя е категорична, че е "въпрос на професионализъм кой какъв дял от тези отредени за телевизия рекламни пари ще съумее да привлече на своя страна. Все пак да не забравяме, че вече на нашия пазар имаме медийни групи. Особено интересно е, когато медийната група притежава разнородни медии – телевизия, принт и онлайн. В тази конфигурация забелязвам, че има един ужас в оферирането. Не се гледа като на едно цяло. Поведението трябва да е като на медийна група и който съумее да постигне това нещо, да го осъзнае рано, той печели". На медиите не им остава нищо друго, освен да използват всички възможности, за да привлекат пазара на своя страна.

По темата работи: Зорница Стоилова

***

ВЕСЕЛА ДИМОВА, директор "Продажби“ на bTV: "Ако приемем, че разпределението на парите на пазара се определя на база дела от гледаемостта, който всяка от телевизиите има, притесненията ни са малко.“
КАТЕРИНА БУЮКЛИЕВА, управляващ директор на медиа агенция InitiativeMedia Club: "Това, което няма да бъде загубено от телевизиите през тази година, е делът им от общия рекламен пазар, защото те са една от най-добре измерваните медии.“

Стр. 32 – 33

Leave a Reply