“Медийна група България Холдинг”, която издава “Труд” и “24 часа”, ще бъде управлявана от журналисти

в. Капитал Daily | 04.09.2012

Венелина Гочева, досегашен вицепрезидент на холдинга, ще поеме поста управител на всички компании в групата, се казва в съобщение на сайтовете на двата вестника. От него става ясно още, че редакционната политика на изданията ще бъде ръководена от журналистически борд с председател Венелина Гочева и членове главните редактори на вестниците "Труд" – Светлана Джамджиева, "24 часа" – Данка Василева, "168 часа" – Борислав Зюмбюлев, както и ръководителите на останалите издания на групата. Досега управител на "Медийна група България Холдинг" беше единият от съсобствениците в нея – Любомир Павлов. Смяната на управителя на МГБХ е извършена без да е свиквано общо събрание на акционерите на холдинга. Според устава му именно общото събрание "избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност". Новината идва на фона на нарастващите публикации в медии за предстояща продажба на вестникарската група от страна на сегашните мажоритарни собственици Огнян Донев и Любомир Павлов. Според три независими източника на "Капитал" те са водили преговори в последните седмици с поне две групи от потенциални купувачи, като финализирането на сделката е въпрос на часове. Венелина Гочева пък е регистрирала фирма заедно с бившия изпълнителен директор на "Феста холдинг" Димитър Димитров, съобщи "Капитал" Справка на медиата в Търговския регистър показа, че на 20 август те са учредили дружеството "Нюз Про" ООД, като основен акционер и управител е Гочева. Предметът на дейност е рекламна, информационна, програмна, импресарска и маркетингова дейност, издателска, предпечатна и печатна дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и комисионерство, придобиване и разпореждане с дялове и акции в други дружества, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Стр. 2

Leave a Reply