Медийната комисия забранява продуктовото позициониране за БНТ

БНТ, Новини в 20.00 часа | 2010-01-20 | 20:41:18

Ново ограничение за БНТ гласува днес медийната комисия в промените в Закона за радио и телевизия на второ четене. Забранява се продуктовото позициониране, което представлява нова форма на реклама на стоки и услуги в предаванията. За БНТ то е разрешено само във филми и сериали.

Промените имат за цел да приведат в съответствие българския закон с приетата преди 2 години Европейска Директива за медийни услуги. Страните-членки обаче имат право да преценят къде местното законодателство да въведе ограниченията при продуктовото позициониране.

То е категорично забранено само за новини, детски и религиозни предавания. Запазват се и ограниченията на БНТ за рекламното време. Другите промени, гласувани днес от комисията, са: увеличаване на квотата за продукцията на независимите продуценти от 10 на 12 %, без този праг да включва повторенията. При първото четене на законопроекта беше заложено 25 % дял на външните продукции.

Освен това европейската продукция в програмното време на медиите трябва да е 50 %, с изричното уточнение, което се запази от комисията – когато това е практически възможно. Комисията ще заседава и утре, поради големия дял на текстовете, които трябва да бъдат приети.

Leave a Reply