Милиони левове за разяснителна кампания по Програмата за развитие на селските райони са усвоени от малки кабелни оператори с ограничен обхват

БНР, Преди всички | 2010-03-22

Водещ: Милиони левове, предназначени за разяснителна кампания как земеделските производители могат да кандидатстват за европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони, са усвоени от малки кабелни оператори с ограничен обхват. Това сочи одитният доклад на сметната палата, изготвен след проверка в ДФ „Земеделие”. Според резултатите от проверката парите по договорите са изплащани непосредствено преди парламентарните избори и е възможно част от тях да са отишли за финансиране на нечия кампания – смята народният представител от ГЕРБ Стоян Гюзелев.
Веселина Миланова и Стоян Гюзелев прочетоха заедно доклада на Сметната палата.
Стоян Гюзелев: Проверката касае 1 януари 2008 г. – 30 юни 2009 г. Срокът е година и половина. За отчетния период 3.4 млн. за рекламна дейност.
Репортер: Това са пари, които е трябвало да отидат за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони и начините, по които селските стопани могат да кандидатстват?
Стоян Гюзелев: Какво прави впечатление обаче в отчета? Ще си позволя да споделя данни за две от медиите. С БНТ са сключени три договора с обща сума 64 500 лв. с ДДС. С БНР са сключени три договора със стойност 77 080 лв. с ДДС.
Репортер: Това са националните медии, които дефакто стигат до всеки един…
Стоян Гюзелев: Които имат най-голямо покритие, дори в селата около Малко Търново или горе около Кулата, които имат реален обхват на слушаемост и на гледаемост. И какво прави следващото впечатление? Надолу следват едни суми със световно неизвестни кабелни телевизии и оператори със съмнителен обхват на покритие на сигнала и гледаемост съответно, и които са локализирани в големите населени места – Бургас, Пловдив, София вероятно, Варна. Да ви споделя някои от сумите…
Репортер: Там, където са съсредоточени…
Стоян Гюзелев: Където са средоточени градските хора. Ще ви цитирам няколко от сумите. С една телевизия е сключен договор за 10 000 лв. с ДДС и само два месеца по-късно е сключен анекс за 156 000 лв. Един от другите фрапиращи случаи са с една телевизия, която даже вече не е и телевизия, няма я от ефир, е сключен договор за 306 000 лв., като първоначално условията по договора са Фондът да изплати изцяло стойността по договора, и после явно ги е хванал някакъв срам ли, съвест ли, и правят един анекс, с който казват 50% при сключване на договора, другите 50% след реализацията на проекта. Най-фрапиращ е договорът на стойност 1.2 млн. лв. с ДДС. Към момента на проверката от сметната палата е констатирано, че няма представен медиен план и схема на излъчване. Хората, които се занимават с този вид бизнес, знаят, че зад всеки лев трябва да седи програмен продукт, време на излъчване, в кои часови зони, какво ще съдържа. Това го няма.
Репортер: Оказва се, че са давани едни пари, без да е ясно какво има насреща..?
Стоян Гюзелев: Така излиза, и то просто това не е свободен разговор между мене и вас, ние четем доклада на сметната палата за одита на ДФЗ за въпросния период. Фрапиращото обаче е, и искам да ви го зачета дословно: „В ДФЗ не е наличен оригинал на договора с приложенията и по време на одита на 27.11.2009 г. Фондът е изискал от тази телевизия копие от договора с приложенията. До приключването на одита исканите документи не са представени на одитния екип.” 1.2 млн. лв.
Репортер: Тоест възможно ли е тези пари да са платени без въобще да има договор?
Стоян Гюзелев: Така излиза. И това са цифри, които на фона на проблемите на държавата към днешна дата просто са драстични примери за кражба на нашите пари.
Репортер: Може ли да разсъждаваме около датите на тези договори, кога са налети в малки частни медии тези пари?
Стоян Гюзелев: Като гледам датите така, във второто полугодие на 2008 г. и приключват до 30.06.2009 г. И идваме на логичния въпрос кога бяха парламентарнитя избори? Бяха в началото на юли. И оттук нататък човек дори и да не е предубеден му изплуват няколко подозрения. Тези пори отишли ли са по предназначение, подпомогнали ли са изборната кампания и на кого? Само като си представим, че Фондът е имал седем заместника и за този период са се сменили трима директори, сещаме се, че посоката е тройната коалиция. Аз се надявам, че все пак прокуратурата ще си свърши работата, защото написаното от сметната палата няма моментален ефект. Обществото усещаше, че във Фонда имаше проблеми, и усещаха го земеделските производители. 

 

Leave a Reply