Могат ли PR специалистите да не засипват със SPAM журналистите?

Apeiron Blog I 7.10.2010

CIPR, PRCA и IRS лансираха обща Харта за работа с медии – Media Spamming Charter

На 29 септември CIPR (Chartered Institute of Public Relations), PRCA (Public Relations Consultants Association) и IRS (Investor Relations Society) лансираха обща Харта за работа с медии, наречена Media Spamming Charter (PDF).

Хартата е в отговор на кампанията ‘Inconvenient PR Truth’ (Неудобната PR истина), за която преди време писахме в Apeiron Blog. Темата на кампанията е как неподходящото и недобре насоченото PR съдържания може да навреди на отделни хора, организации и PR професията като цяло. Също така Хартата е в следствие на проведена между трите професионални организации кръгла маса, с участието на NUJ (National Union of Jornalists), медии, блогъри и други, които работят в тази сфера.

Хартата предоставя упътване за членовете на трите професионални организации и в по-широк план за представителите на PR професията, за стандарти на работа с медии. Сред някои от насоките в ръководствoто са:

Практиците трябва да инвестират време в проучване на редакционна политика и интересите на журналистите/ блогърите преди да се обръщат към тях, за да бъдат сигурни че тяхната област на отговорности и интереси са уместни спрямо комуникационната програма.

Объркващите, подвеждащите, неточните и недобре насочени имейли могат да наранят репутацята на практика, работодателя и клиента. 

Практиците трябва да са сигурни, че журналистите/блогърите могат да блокират отделни хора или цели организации, ако смятат, че изпратените им имейли не са уместни и не са приложими към тяхната работа.

Всъщност Хартата още веднъж напомня на PR практиците кои са най-добрите практики за работа с журналисти и блогъри. Сред посочваните напътствия са изграждането на двупосочни взаимоотношения, проявяване на интерес към работата и личността на журналистите и блогърите, окуражаване на обратната връзка от тях за качеството на работа на PR специалиста, осигуряването на чист комуникационен поток, съобразяване с изискванията на журналистите и медиите. PR практиците са напътствани да формулират комуникационни цели, стратегии и тактики на база изследвания и проучвания, които в края завършват с измерване на резултатите, както и добре да определят аудиториите си, за да са сигурни че има съответствие между тях и посланията.

Оригинална публикация

Leave a Reply