Нашите ориентири

в. Капитал Daily | Иван БЕДРОВ | 31.10.2011

Вече знаем кой ще бъде президент на България през следващите 5 години. Днес обаче победителят сте вие, защото държите в ръце първия брой на "Капитал Daily". Тръгваме по този път, защото сме убедени, че активните хора имат нужда от всекидневник, който да им е полезен, интересен и да защитава техните интереси. Предстои ви сами да се убедите, че може всеки ден да получавате задълбочен анализ, връзка между фактите, прогнози за бъдещето. Да ви бъде интересно.
Нашите ориентири са свободният пазар, либералната демокрация, човешките права. "Капитал Daily" ще работи по световнопризнатите правила на журналистическата етика, така както седмичният "Капитал" го прави вече 18 години. Ще заявяваме позицията си по важните теми. Ще назоваваме проблемите. Ще бъдем гласът на хора като вас, които създават работни места, поемат риск, носят отговорност и движат държавата и обществото напред. През 2011 г. един вестник не може да информира най-бързо от всички. Това ще правят сайтовете capital.bg и dnevnik.bg. С "Капитал" ние ще откриваме връзките между фактите, ще разследваме истинските истории, ще питаме от ваше име отговорните хора и всекидневно ще ви даваме предимство пред конкурентите ви. "Капитал Daily" е наследник на всекидневниците "Дневник" и "Пари", но е нещо повече от събирането на два вестника. Ще се убеждавате в това всеки ден. Започваме.

Стр. 2

Leave a Reply