Не бива да се прекалява с този инструмент

в. Пари | Александър ДУРЧЕВ, директор на агенция All Channels | 2010-01-19 

Безспорно възможността за позициониране на продукти ще се отрази положително както на медиите, така и на рекламодателите. Класическите рекламни послания през последната година загубиха от ефективността си основно поради развитието на интернет, което позволи на потребителите да общуват активно помежду си и да влияят върху компаниите и техните марки.
Пренасищането на ефира с рекламни послания наред с дистанционното управление на телевизора вече обезсмисля големите инвестиции в телевизионна реклама, ако те не включват и други комуникационни инструменти.
Позиционирането на марки в ефира извън рекламните блокове е тази нова възможност за рекламните послания да достигат фокусирано до консуматорите, без те да имат възможността да ги игнорират.
Съществува обаче сериозен риск да се прекали с този нов инструмент и той да има обратен ефект върху потребителите.
Тук е ролята на медиите да намерят баланса и да се саморегулират, а комуникационните агенции да търсят повече креативност при позиционирането на продукти.
Големият потърпевш ще бъдат потребителите, които ще бъдат "облъчвани" с рекламни послания вече дори когато гледат любимото си телевизионно шоу.

***

Що е то позициониране на продукти

 - Според директивата 3а аудиовизуални медийни услуги на Европейската комисия позиционирането на продукти урежда всяка форма на аудиовизуално търговско съобщение и се състои от включване или споменаване на продукт, услуга или тяхната търговска марка. Те се показват в предаване срещу заплащане или възнаграждение.
 - В цяла Европа позиционирането на продукти е допустимо при определени условия.
 - Забранено е позиционирането на алкохол, цигари и тютюневи изделия, лекарствени продукти и лечения, които се предоставят само по лекарско предписание.
 - Позиционирането на продукти не бива да се бърка със скритата реклама, защото тя е нещо съвсем различно. Тя е забранена от Европейската комисия, защото набляга на качествата на продукта и може да заблуди потребителите.

Стр. 20

Leave a Reply