Нов IBM FlashSystem V840

www.united-partners.com

I 13.08.2014г.

IBM ще предостави на клиентите си повече начини за ускоряване на достъпа до резултати от Big Data с флаш система от следващо поколение, която предлага петкратно увеличение в производителността на приложенията спрямо предходния модел, и поддържа IBM софтуер за съхранение за по-голяма виртуализация и мащабируемост.

Системата на IBM FlashSystem V840 сега се интегрира в нов Control Enclosure на FlashSystem с Controller SAN Volume на IBM (SVC) система за виртуализация на данни, която е ключов компонент на IBM софтуера за съхранение на данни.

Решението включва такива модерни технологии, като компресия в реално време, която компресира "живи" данни на момента с три пъти и половина по-голяма производителност в сравнение с предходната версия.
Тъй като силно продуктивната система IBM FlashSystem V840 може да поддържа до 1,6 петабайта данни в една единствена система, клиентите са в състояние да намалят разходите за енергия, както и площта на центровете си за данни.

Продуктов профил можете да видите на следните линкове:
https://www.youtube.com/watch?v=4yS2xWzBLo0
http://www-03.ibm.com/systems/storage/flash/v840/index.html

Leave a Reply